Ungdom på reise med flott utsikt

Samfunnsansvar og bærekraft

Frende bidrar til samfunnet hver eneste dag, ved å sikre deg, ditt og dine, og hjelpe deg eller driften din på beina igjen etter ulykke og sykdom. Samtidig skal vi bidra aktivt til et godt og bærekraftig samfunn. 

Slik gjør vi det

I bærekraftsarbeidet vårt er det viktig for oss å starte med oss selv. Vi vil bli bedre og mer konkrete på klimaavtrykket vårt og jobber systematisk for å nå målene.

Frende har vært klimanøytrale siden 2019, og skal halvere egne klimautslipp innen 2025. Vi er Klimapartnere og sertifisert Miljøfyrtårn.

Vi jobber kontinuerlig med å tilby løsninger og forsikringer som oppfyller og tilfredsstiller kunden og samfunnets krav og forventninger til oss. I tillegg er vi opptatt av hva vi som selskap gjør og kan gjøre med utfordringene vi står overfor.

Sammen med kunder, eiere og leverandører jobber vi for å hindre negativ påvirkning på samfunnet. Innen 2023 har vi stilt krav om at alle leverandørene våre og samarbeidspartnerne blir klimanøytrale. Det betyr at de, som oss, må føre regnskap over egne utslipp, arbeide aktivt for å redusere utslipp og kompensere for utslipp som ikke lar seg fjerne.

Bærekraftsarbeidet vårt og hver eneste frendes engasjement og deltakelse bidrar til at Frende er en attraktiv arbeidsplass. Vi er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø, og har som mål å rekruttere, utvikle og beholde mangfold.

Slik gjør vi det

Har du innspill eller spørsmål?

Om du har innspill eller spørsmål angående bærekraft, kan du kontakte oss på baerekraft@frende.no