TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Om oss

Finansfokus Vegar Liv Roselinn Andreas.jpg

I ti år har vi i Frende levert gode skade- og livsforsikringar – sidan vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine. 

Våren 2017 fylte Frende ti år. Med over 250 000 kundar i privat- og bedriftsmarknaden har vi klart å nå ambisjonen vår om å dekke heile Norgeskartet med frenderådgjevarar gjennom våre eigarbankar og eigne salskontor. 

Men lat oss ta det frå byrjinga. 

Starten 

Våren 2007 gjekk fire norske, uavhengige sparebankar saman om å starte Frende Forsikring. Desse var Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank. Og allereie i desember 2007 kunne våre fyrste kundar kjøpe forsikringane sine hjå oss. 

Du lurer kanskje på kvar namnet vårt kjem frå? Frendenamnet blei vald ut etter at heile 409 namneforslag var vurdert. Vi hadde eit ynskje om eit vakkert, solid og norsk namn tufta på strategien og verdiane våre. Frende kjem frå det norrøne ordet frændi. Det tyder ven eller slektning, og logoen vår symboliserar Frende som ei hjelpande hand for kundane våre. 

"Slektskapet" og samarbeidet med eigarbankane er svært viktig for Frende, og ikkje minst bankane sin gode posisjon i sine lokalmiljø. 

Bransjens utfordrar 

Ambisjonane våre har alltid spegla visjonen om å være "bransjens utfordrar – med omdøme som drivkraft". 

Med dette som mantra tok hovudkvarteret vårt form i Fyllingsdalen i Bergen. Arbeidsplassar vart skapt og dyktige tilsette med lang erfaring frå finans- og forsikringsmiljøet vart rekruttert. 

I løpet av dei fyrste åra kom ytterlegare 10 sparebankar inn på eigarsida. Frende er i dag eigd av 15 store og små sparebankar. 

Vidare vekst

Vårt ynskje om å vokse vidare er sterkt. I 2014 etablerte vi difor vår eigen franchisekanal for å skape ytterlegare vekst gjennom eigne salskontor utanfor eigarbankanes geografiske nedslagsområder.

I 2016 flytta hovudkontoret vårt, med 200 medarbeidarar, til nye lokale i Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum. 

I dag er Frende blant landets desidert raskast veksande forsikringsselskap. Vi gler oss til fortsettinga. 

Det løner seg å være ein Frende 

Akkurat som deg bryr vi oss både om vener og truskap. Derfor har det vore viktig for oss å gje deg som kunde lojalitetsbonus og totalkunderabatt. 

Når du har vært kunde hjå oss i tre år får du automatisk fem prosent rabatt på alle skadeforsikringar. Det er vi det einaste forsikringsselskapet som gir kundane. Og samlar du tre eller fem rabattgivande forsikringar kuttar vi prisen på skadeforsikringane dine med 10 eller heile 17 prosent. Fint, eller kva? 

Du kan lese meir om korleis du får billigare forsikring her

Kvar kan du kjøpe forsikringar frå Frende?

Vi har alltid plass til fleire frendar, og vonar du har lyst å bli ein av oss. Det er fleire vegar inn for å få meir informasjon om oss, og eventuelt få eit uforpliktande tilbod. Våre forsikringar får du

Livs- og personforsikringar krev noko meir rådgjeving. Snakk med ein av dei gode rådgjevarane våre om korleis du kan sikra deg og dine. 

Beste helsing,
Vegar Styve 
konsernsjef Frende Forsikring


Våre forsikringer