Om oss

Sidan 2007 har vi i Frende levert gode skade- og livsforsikringar – fordi vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine. 

Med over 250 000 kundar i privat- og bedriftsmarknaden har vi klart å nå ambisjonen vår om å dekke heile Norgeskartet med frenderådgjevarar gjennom eigarbankane og eigne salskontor. Frå 1. januar 2021 er og tre brannkasser i Varig inne på eigarsida i Frende.

Men lat oss ta det frå byrjinga. 


Starten 

Våren 2007 gjekk fire norske, uavhengige sparebankar saman om å starte Frende Forsikring. Desse var Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Fana Sparebank og Helgeland Sparebank. Og allereie i desember 2007 kunne våre fyrste kundar kjøpe forsikringane sine hjå oss. 

Du lurer kanhende på kvar namnet vårt kjem frå? Frendenamnet blei vald ut etter at heile 409 namneforslag var vurdert. Vi hadde eit ynskje om eit vakkert, solid og norsk namn tufta på strategien og verdiane våre. Frende kjem frå det norrøne ordet frændi. Det tyder ven eller slektning, og logoen vår symboliserar Frende som ei hjelpande hand for kundane våre. 

"Slektskapet" og samarbeidet med eigarane er svært viktig for Frende, og ikkje minst deira gode posisjon i sine lokalmiljø. 


Bransjens utfordrar 

Ambisjonane våre har alltid spegla visjonen om å være "bransjens utfordrar – med omdøme som drivkraft". 

Med dette som mantra tok hovudkvarteret vårt form utanfor Bergen. Arbeidsplassar vart skapt og dyktige tilsette med lang erfaring frå finans- og forsikringsmiljøet vart rekruttert. 


Vidare vekst

Frende har over tid vore blant landets desidert raskast veksande forsikringsselskap. Det har vi fått til med nye distributørar i nye geografiske områder - bankar og brannkasser er komne til på eigarsida og som distributørar. Vi har og hatt ei rekkje salskontor i franchise. 

I løpet av dei fyrste åra kom ytterlegare 10 solide sparebankar inn på eigarsida, og no er det kjend at ti nye lokalbankar sluttar seg til Frendefamilien frå 2022. Då har vi 27 eigarar, nær deg.

Ynskje om å vokse vidare er sterkt. Vi gler oss til fortsettinga. 

I 2016 flytta hovudkontoret vårt, med 200 medarbeidarar, til nye lokale i Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum. I 2021 er vi meir enn 300 her.


Det løner seg å være ein Frende 

Akkurat som deg bryr vi oss både om vener og truskap. Derfor har det vore viktig for oss å gje deg som kunde lojalitetsbonus og totalkunderabatt. 

Når du har vore kunde hjå oss i tre år får du automatisk fem prosent rabatt på alle skadeforsikringar. Lojalitetsbonus kallar vi det, og vi er det einaste forsikringsselskapet som gir kundane. Samlar du tre eller fem rabattgivande forsikringar kuttar vi prisen på skadeforsikringane dine med 10 eller heile 17 prosent. Fint, eller kva? 

Du kan lese meir om korleis du får billigare forsikring her


Kvar kan du kjøpe forsikringar frå Frende?

Vi har alltid plass til fleire frendar, og vonar du har lyst å bli ein av oss. Det er fleire vegar inn for å få meir informasjon om oss, og eventuelt få eit uforpliktande tilbod. Våre forsikringar får du

Treng du meir informasjon enn det du finn på sidene her, til dømes om livs- og personforsikringar som krev noko meir rådgjeving? Snakk med ein av dei gode rådgjevarane våre om korleis du kan sikra deg og dine. 


Beste helsing,
Vegar Styve 
konsernsjef Frende Forsikring


Våre forsikringer