Rapportering

Liv- og skadeforsikring har ulike konsesjonskrav. Derfor består Frende Forsikring av tre selskaper. 

Disse tre er: Frende Holding AS, Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. 

Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring og har det operative ansvaret for administrasjonen av Frende-konsernet. 


Finansiell informasjon


Bærekraftsbibliotek

Våre forsikringer