TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Finansiell informasjon

Liv- og skadeforsikring har ulike konsesjonskrav. Derfor består Frende Forsikring av tre selskaper. 

Disse tre er: Frende Holding AS, Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS. 

Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring og har det operative ansvaret for administrasjonen av Frende-konsernet. 

Rapporter

Våre forsikringer