Traktor. Foto.

Landbruks­forsikring

Vi har alle forsikringene du trenger til landbruket. Vi forsikrer bygg, driftsløsøre, mennesker og dyr. 

Jeg vil at Frende kontakter meg
Dette-kan-du-forsikre-web.jpg

Dette kan du forsikre

Ting

  • Arbeidsmaskin
  • Landbruksbygg 
  • Landbruksforsikring (driftsløsøre, avling/varer, avbruddsdekning og annet)

Dyr 

  • Storfe 
  • Småfe 
  • Svin 
  • Fjørfe 
  • Andre husdyr 

Mennesker 

  • Ulykke
  • Yrkesskade

Jeg vil at Frende kontakter meg

Fyll inn feltene, så tar vi kontakt med deg for et tilbud på landbruksforsikringene du trenger. 

Firmanavn: Dette feltet er påkrevd

E-mail: Dette feltet er påkrevd

Telefonnummer: Dette feltet er påkrevd

Kontaktperson: Dette feltet er påkrevd

Få tilbud på forsikring

Våre bedriftsløsninger