Personvern­erklæring

Når du bruker tjenestene våre eller er i kontakt med oss, gir du oss opplysninger om deg selv og kanskje også om dine nærmeste. Det skal kjennes trygt å være kunde hos oss, og vi ønsker at du skal vite at Frende tar personvernet ditt på alvor. I personvernerklæringen vår forteller vi deg om hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine.

5. Hva bruker Frende personopplysningene dine til?

Personopplysninger skal bare behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og lovlige formål. Frende behandler store mengder personopplysninger, og hvilke opplysninger som behandles vil avhenge av hva som er formålet med behandlingen og din relasjon til Frende. Frende har flere formål med vår behandling av opplysningene. Disse formålene har vi beskrevet i punkt 5 i denne personvernerklæringen.

Denne tabellen viser overordnet hvilke ulike kategorier av personopplysninger som behandles for de ulike formål. Videre i personvernerklæringen vil du finne mer detaljert informasjon om vår behandling av personopplysninger, og det rettslige grunnlaget for behandlingen (behandlingsgrunnlag). 

6. Deling av personopplysninger

Frende har behov for å dele personopplysninger med andre i mange sammenhenger. Vi deler ikke opplysninger om deg med andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for deling, eller du har samtykket til det.

Når andre behandler personopplysninger på vegne av Frende, inngår vi databehandleravtaler. Avtalen som inngås skal sikre at opplysninger om deg ikke behandles på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt mellom databehandler og Frende, og at behandlingen skjer i tråd med personvernregelverket. 

7. Informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Vi bruker informasjonskapsler, heretter kalt cookies, på våre nettsider for å forbedre sidene våre, og fordi det gir oss verdifull innsikt for å sikre deg en bedre brukeropplevelse. 

Overføring og informasjonssikkerhet

10. Rettighetene dine

Kontaktinformasjon og klagerettigheter

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen oppdateres regelmessig for å sørge for at vi gir deg korrekt informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles av Frende, og for å ta hensyn til utviklingen i personvernregelverket. Hvis det er gjort vesentlige endringer i personvernerklæringen, kan Frende varsle om dette gjennom nyhetsbrev, artikkel på Frende.no, Min side eller liknende. 

Personvernerklæringen er sist oppdatert mars 2024.