Dekning Eksempler på personopplysninger i kategori
Kontaktopplysninger Navn, adresse, telefonnummer, e-post
Generelle opplysninger Kjønn, sivilstand, statsborgerskap, fødselsnummer
Utdannings- og yrkesopplysninger Utdanning, yrke, arbeidssted, arbeidserfaring, arbeidsprestasjoner, søknad, intverjusvar, CV.
Forsikringsopplysninger Opplysninger om forsikret gjenstand eller person, som f.eks. merke, årsmodell, kilometerstand og registreringsnummer på bil. Andre opplysninger kan være forsikringsavtalenummer, opplysninger om tilknytning til eventuell forsikringsdistributør, valgt forsikringsdekning, skadehistorikk og forsikringspremie.
Økonomiske opplysninger Betalingsinformasjon, kredittvurdering, opplysninger om utestående beløp hos Trafikkforsikringsforeningen, og utestående premie hos andre forsikringsforetak. Ved tegning av helseforsikringer behandles også opplysninger om lønn.
Helseopplysninger Opplysninger gitt i helseerklæring i forbindelse med tilbud eller opprettelse av personforsikringer, opplysninger gitt i skademelding, opplysninger fra helseforetak og/eller behandler, uttalelse fra rådgivende lege og andre opplysninger i tråd med innhentet fullmakt
Telefonlogg og telefonopptak Telefonnummer, tidspunkt for oppringing/tilbakeringing, samtalens varighet.
Registeropplysninger Opplysninger registrert i forsikringsforetakenes sentrale registre (FOSS og ROFF), Norkart, Bisnode, eiendomsregisteret, folkeregisteret, motorvognregisteret, brønnøysundregisteret.
Oppgjørsopplysninger Opplysninger registrert i forsikringsforetakenes sentrale registre (FOSS og ROFF), Norkart, Bisnode, eiendomsregisteret, folkeregisteret, motorvognregisteret, brønnøysundregisteret.
Brukeratferd Musepekeraktivitet, logg, tidsbruk, informasjon om nettleser,opplysninger innhentet gjennom cookies,skjermopptak, audiovisuelle preferanser.
Personlige aspekter Analyser eller prediksjoner knyttet til interesser, personlige preferanser, økonomisk situasjon, helse personlige preferanser, lokasjon og atferd.