Klagemuligheter

Selvsagt kan vi gjøre feil eller ha ulik oppfatning av en sak enn deg. Derfor kan du klage. Hvis du mener vi har gjort feil i saken din vil vi gjerne høre fra deg. 

Vi gjør alt vi kan for å sikre riktig og god behandling av saken din ut fra vilkår og praksis. Og vi vil at du skal være fornøyd med å være kunde hos oss i Frende. 

La oss først ta en prat

Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått i Frende, vil vi at du først kontakter den som har behandlet saken din. En prat kan oppklare misforståelser eller gi nye opplysninger. Som regel vil saken løses allerede her.

Hvis du mener avgjørelsen vår ikke er riktig, kan du klage. Da får du en uavhengig vurdering av saken din. I klagen må du fortelle oss hva du er uenig i og eventuelt gi oss nye opplysninger du mener er av betydning for saken.

Hvem kan du klage til? 

  • Til Frende
  • Til Finansklagenemnda

Hva skjer så?

Du kan først sende en klage til oss i Frende. Når vi har mottatt den vil vi på bakgrunn av innholdet og omfanget i saken informere deg om forventet saksbehandlingstid. Vi ser igjennom saken på nytt og retter opp hvis vi har gjort feil. Vi holder deg løpende orientert om behandlingen av klagen og selvsagt om utfallet.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet kan du ta klagen videre til Finansklagenemnda eller domstolene. 

Hva er klagefristen? 

En videre klage i skadesaken kan du enten ta til Frende eller du kan kreve nemndbehandling ved Finansklagenemnda innen seks måneder etter at du fikk første skriftlige avslag fra Frende. Hvis du vil gå til domstolene med saken, gjelder samme frist. Hvis du ikke klager innen fristen på seks måneder mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende. 

Hvis du klager direkte til Frende blir klagefristen utsatt med den tiden vi bruker på å behandle klagen din.

Klagefristen gjelder ikke for livsforsikring. 

Hva er Finansklagenemndas oppgave?

Finansklagenemnda hjelper forbrukere og næringsdrivende som ikke blir enige med forsikringsselskapet sitt om avtalespørsmål eller forsikringsoppgjør. 

Nemnda avgir en rådgivende uttalelse om hvorvidt selskapets avgjørelse er korrekt. Finansklagenemnda kan også vurdere om vår avkortning ved brudd på sikkerhetsforskrifter er i samsvar med vilkår og praksis.

Hvor retter jeg min klage? 

Direkte til Frende
Klageskjema

Postadresse:

Frende Forsikring

Postboks 7335

5020 Bergen

Telefon: 55 15 36 00


Til Finansklagenemnda
Postadresse: 
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60

Telefaks: 23 13 19 70

www.finansklagenemnda.no

Våre forsikringer