TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Kvinne forsikret med kritisk sykdom i Frende støttes av to venner.

Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du skal måtte bekymre deg for. Med forsikringen kritisk sykdom slipper du det.

Få tilbud på forsikring

Rask utbetaling

Hvis du blir kritisk syk er økonomien det siste du skal bekymre deg for. 

Så raskt får du penger

Gjelder over hele verden

Vår forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor. 

Slik gir det deg frihet

Mest fornøyde kunder

Vi har Norges mest fornøyde forsikringskunder og best skadeoppgjør.

Dette sier kundene våre om oss

Dette dekker vår forsikring for kritisk sykdom

Forsikringen kritisk sykdom gir deg engangsutbetaling for diagnosene i tabellen under.

Det er viktig å vite at forsikringsbransjen ikke dekker mindre alvorlige kreftdiagnoser. 

Dekning Kritisk sykdom
Hjerneslag
Inkludert
Hjerteinfarkt
Inkludert
Hjerteoperasjon (angioplastikk PCTA og bypass)
Inkludert
Organtransplantasjon
Inkludert
Nyresvikt
Inkludert
Kreft
Inkludert
Multippel sklerose (MS)
Inkludert
Parkinsons sykdom
Inkludert
Alvorlig angina
Inkludert
Døvhet
Inkludert
Blindhet
Inkludert
Tverrsnittlammelse, sykdom og ulykke
Inkludert
Motornevronsykdom
Inkludert
Godartet hjernesvulst
Inkludert
Tap av armer og bein
Inkludert
Store brannskader
Inkludert
Operasjon av aorta
Inkludert

Ofte stilte spørsmål

Våre forsikringer