Økonomisk førstehjelp

Hvis du blir kritisk syk er økonomien det siste du skal bekymre deg for. 

Vi ser på forsikringen kritisk sykdom som en økonomisk førstehjelp i en krevende tid. 

For å unngå økonomiske bekymringer på toppen av alt annet gir forsikringen deg penger som du kan bruke akkurat som du selv vil. 

På den måten kan du fokusere på å ta vare på deg selv. Vi stiller aldri noen krav eller spørsmål til hva du bruker pengene på. 


Eksempler på hva pengene kan brukes til 

  • Reiser og opplevelser
  • Behandling i utlandet
  • Betale ned gjeld slik at du kan fortsette å bo der du bor
  • Gjøre det enklere for samboer eller ektefelle å ta fri fra jobb for å være mer sammen med deg mens du er syk
  • Gjøre tilpasninger i hjemmet

Forsikringen dekker både sykdom og ulykker og den eneste forutsetningen er at du er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt, operasjonen er gjennomført eller at du er satt på venteliste for en av de sykdommene/hendelsene som forsikringen dekker.