Flytting av personforsikring

Vil du flytte dine personforsikringer over til Frende?

  1. Ta kontakt med en av våre rådgivere – vi lager et tilbud til deg
  2. Hvis du er fornøyd med tilbudet – leverer du helseerklæring.
  3. Når du har fylt ut og sendt inn ny helseerklæringen til oss, må du huske å si opp forsikringene i selskapet du ønsker å flytte fra. 
  4. Du slipper ny symptomklausul på de forsikringene og forsikringssummene du flytter til Frende.

Det er noen krav du må kjenne til: 

  • Selskapet du flytter fra må være tilsluttet Finans Norge sin bransjeavtale for flytting. Sjekk hvilke selskap det er her. 
  • Forsikringene du har i annet selskap må du ha hatt i minst 12 måneder før du kan flytte de til oss, og forsikringene du flytter må være tilsvarende de nye forsikringene du ønsker å kjøpe i Frende. 
  • Forsikringene du flytter til oss må være individuelle privat forsikringer, og ikke kollektive forsikringer. 
  • Når du har levert helseerklæring hos oss, er det du som må si opp forsikringene i selskapet du flytter fra.

Hva hvis du ikke blir fornøyd med resultatet etter helsevurderingen?

Hvis du får reservasjoner, pristillegg eller avslag på forsikringen(e) du ønsker å kjøpe i Frende - kan du flytte tilbake igjen i selskapet du flyttet fra. Fristen for å få gjenopptatt forsikringer er 6 måneder. Du må da betale for perioden du har vært borte, men til gjengjeld vil du få tilbakebetalt pengene for de flyttede forsikringene som ble avslått eller som du har fått en begrensing eller pristillegg på fra Frende. Husk å gi beskjed til oss om dette hvis du sier opp.

Her kan du lese mer om bransjeavtalen på Finans Norge sin side.