TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Samfunnsansvar og bærekraft

Ungdom på reise med flott utsikt

Hver eneste dag bidrar Frende til samfunnet ved å sikre liv, helse og verdier. 

Logo klimanøytral virksomhetVi skal også være bidragsyter til et godt og bærekraftig samfunn, og er fra 2019 klimanøytral i henhold til FN sitt klimainitiativ. 

Konsernets klimaavtrykk har daglig fokus i skadeoppgjør, sanering og gjenoppbygging. Miljøhensyn er et obligatorisk tema i alle nye saneringsavtaler, for å sikre optimale løsninger på avfallshåndtering, produktvalg og metoder. Sammen med solide avtalepartnere jobber oppgjørsapparatet med å finne miljøvennlige alternativer, som bruk av svanemerkede produkter, sortering av avfall og tørking fremfor riving for gjenbruk av materialer. Bruk av fjernlogging med sensorer for overvåkning på skadesteder begrenser bilbruk og utslipp, det gjør også forhåndsbestilling og samkjøring av materialer, forpliktelser om antall el-kjøretøy og testbruk av sykkel i tettbygde strøk.  

Frende er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening. Over 50 indikatorer ligger til grunn for sertifiseringen og sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse er blant punktene som kartlegges. 

Blant andre initiativ de ansatte er engasjert i, er kildesortering og en aktiv innsats for å redusere matsvinn i personalrestauranten. Også julegaven var bærekraftig i 2019, da hver enkelt medarbeider fikk velge mottaker av gaven, som var et veldedig digitalt gavekort, og gi gaven videre. De mest populære blant 53 valgte ideelle formål var Barnekreftforeningen, WWF Verdens Naturfond, Kirkens Bymisjon, Sykehusklovnene, Dyrebeskyttelsen, Redd Barna og Norsk Luftambulanse. Gi gaven videre er et nyopprettet bærekraftig gavealternativ som konsernet helhjertet støtter. 

Bærekraftig forvaltning

Det ligger en ansvarlig grunnplanke til grunn for alle investeringer Frende gjør, og konsernet skal ha et betydelig innslag av bærekraftige og grønne investeringer. 

Vi skal også være en aktiv pådriver for å påvirke forvaltningsmiljøene i en mer bærekraftig retning gjennom dialog og tydelige krav. 

Våre forsikringer