TrumfForsikringSvart@1xTrumfForsikringSvartaccidentaccount circle 1account circleaccount filesaccount find 1account group 4accountadd 1airplane cancelalarm soundambulanceanchoranimal footprintarrow rightbadge check 2badge questionball soccerbarnbinboat 2boatbone brokenbook open 4book paragraphbox forwardbox handle 1briefcase-businessbriefcase businessbriefcasebroken screenbuilding-industrybuilding industrybusiness man 2calendar 2camera 4cancer ribbon 2car firecar keycar lock Slice 1 caravancart filledcartcertificate 2Artboardchat bubble dotschat double bubble 4check 1check 3check badge filledcheck badgecheck circle 2check listcircle exclamation closecoins 2construction shovelconstruction wallcontentcowcyberdiamond ringdisable signdocument-writingdocument writingdocumentsdove email forwardemail send 1email sendemailerrorfile add 2file bar graph editfile bar graphfile checklist editfile edit 2file hand 1file handfile line graphfile pdffile tablefirefolder editfolder filesfolder questionfrende logo hvitgarantigarantiglobe 2graph bar increasegraphsgroup editgroup favorite stargroup lockgroup protecthamburgerhard hatheadphoneheart angelheart handshakeheavy machineryhelmet-hardhathelmet hardhathelmet motorcyclehomehorseid card 1keyboardlist bullets 2location pinlock close 1logo facebooklogo instagramlogo linkedinlogo twitter birdmedical bedmedical cross snakemedical documentmessage bottlemobile phone brokenmobile phone portraitmopedmotorcyclemotorhomemousenavigation next 3navigation next 4pageparagraph_privatepencil circlepencil write 2percent badgeperson 1person add 1person edit 1person information 1person lock 1person protect 1person setting 2person subtract 1person upload 1person view 1person warning 1pet bonepet yarn ballphone call incomingphonepickup truckpiggy bankpoultryreportsearchserver timeout 1 28_husdyr sheep shield 7shop-buildingshop buildingshopping bag checkshovelsmiley frown 2smiley smile 2snowmobilesuccesstall-buildingtall buildingtask check 1task edittask upload 2teddytractortrailertraveltruckunregistered caruser chat 2vacationhouseview module 2vintage carwarning triangleGroupwheelchair pluswheelchair uwheelchairwindow application 5window list userwrap text side

Søk i feltet over...

Samfunnsansvar og bærekraft

Ungdom på reise med flott utsikt

Hver eneste dag bidrar Frende til samfunnet ved å sikre liv, helse og verdier. 

Logo klimanøytral virksomhetVi skal også være bidragsyter til et godt og bærekraftig samfunn, og er fra 2019 klimanøytral i henhold til FN sitt klimainitiativ. 

Klimakompensasjon er en del av bærekraftstrategien i Frende. Vi kjøper klimakvoter for å kompensere for utslipp vi foreløpig ikke kan unngå.  Ved å delta i den frivillige klimakvote-ordningen bidrar Frende til en bærekraftig utvikling av utviklingsland. 

Konsernets klimaavtrykk har daglig fokus i skadeoppgjør, sanering og gjenoppbygging. Miljøhensyn er et obligatorisk tema i alle nye saneringsavtaler, for å sikre optimale løsninger på avfallshåndtering, produktvalg og metoder. Sammen med solide avtalepartnere jobber oppgjørsapparatet med å finne miljøvennlige alternativer, som bruk av svanemerkede produkter, sortering av avfall og tørking fremfor riving for gjenbruk av materialer. Bruk av fjernlogging med sensorer for overvåkning på skadesteder begrenser bilbruk og utslipp, det gjør også forhåndsbestilling og samkjøring av materialer, forpliktelser om antall el-kjøretøy og testbruk av sykkel i tettbygde strøk. 

Frende er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening. Over 50 indikatorer ligger til grunn for sertifiseringen og sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse er blant punktene som kartlegges. 

Blant andre initiativ de ansatte er engasjert i, er kildesortering og en aktiv innsats for å redusere matsvinn i personalrestauranten. Også julegaven var bærekraftig i 2019 og 2020, da hver enkelt medarbeider fikk velge mottaker av gaven, som var et veldedig digitalt gavekort, og gi gaven videre. De mest populære blant 53 valgte ideelle formål var Barnekreftforeningen, WWF Verdens Naturfond, Kirkens Bymisjon, Sykehusklovnene, Dyrebeskyttelsen, Redd Barna og Norsk Luftambulanse. Gi gaven videre er et nyopprettet bærekraftig gavealternativ som konsernet helhjertet støtter. 

Bærekraftig forvaltning

Det ligger en ansvarlig grunnplanke til grunn for alle investeringer Frende gjør, og konsernet skal ha et betydelig innslag av bærekraftige og grønne investeringer. 

Vi skal også være en aktiv pådriver for å påvirke forvaltningsmiljøene i en mer bærekraftig retning gjennom dialog og tydelige krav. 

Våre forsikringer