Bærekraft

Frende er Miljøfyrtårn

Miljofyrtarn_5.jpg
- Dette er bare et av mange viktige skritt Frende tar for å gjøre en forskjell, sier Vegar Styve.

13. august fikk vi endelig bekreftelsen på at vi er Miljøfyrtårn. Det vil si at vi oppfyller de 42 kriteriene som stiftelsen Miljøfyrtårn stiller til oss.

Dette er et Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn ble formelt en stiftelse i 2003, men prosjektet ble allerede satt i gang i regi av Kristiansand kommune i 1996. Det første Miljøfyrtårn-beviset ble delt ut i 1997, og siden den gang har nærmere 8000 virksomheter, både offentlige og private, fått status som Miljøfyrtårn i Norge.

Sertifiseringen innebærer at man tilfredsstiller og gjennomfører en rekke krav og tiltak som gjør arbeidsmiljøet bedre og driften mer miljøvennlig. Ordningen ble anerkjent av EU i 2017 og sidestilles dermed med de internasjonale miljøstyringssystemene EMAS og ISO 14001. 

Miljøfyrtårn-sertifiseringen må fornyes hvert tredje år. 

- Vi har jobbet godt og intensivt for å komme i mål med sertifiseringen, og er svært fornøyde med å ha kommet sikkert i havn. Men vi vet også at sertifiseringen gjør at Frende forplikter seg til å jobbe kontinuerlig for å ta bedre miljø- og klimavennlige valg, sier Vegar Styve. Han er konsernsjef i Frende, og omtaler klimaendringene som den aller største utfordringen verden har stått overfor. 

- Miljøfyrtårn-sertifiseringen er bare et av mange skritt vi i Frende tar for å sikre at vi faktisk er med på å utgjøre en forskjell, sier han.

Gode skussmål

Arbeidet med sertifiseringen har vært ledet av bærekraftsansvarlig Elin Sture Næss. Mye av jobben har handlet om innhenting av informasjon og dokumentasjon fra alle deler av virksomheten til Frende, men dette har også handlet om å bli bevisste på hva vi gjør og ikke gjør.

- I begynnelsen ble jeg overrasket over å se hvor mye av det vi gjør som faktisk er bærekraftig. Det var mye kunnskap hos de ansatte som verken var dokumentert eller systematisert tidligere, forteller Elin. 

Mange små skritt

- Vi er klimanøytrale, vi tar miljøhensyn i saneringsavtalene våre, og vi gjør masse når det for eksempel gjelder energibruk, skadeforebygging, grønne oppgjør, transport, avfallshåndtering og kapitalforvaltning. Nå fikk vi tilbakemelding på at dokumentasjonen var på høyt nivå og at den bar preg av å være godt gjennomarbeidet i hele organisasjonen, sier hun. 

- Vi kan og skal selvfølgelig gjøre enda mer i tiden fremover. Det er viktig at sertifiseringen ikke blir en hvilepute. Vi skal gjøre det vi kan i eget hus og ellers påvirke der vi kan.

Den høytidelige overrekkelsen av selve beviset for Miljøfyrtårn-sertifiseringen skjer på kontoret til ordføreren i Bergen senere i høst.


Våre forsikringer