Kapitalforvaltning for morgendagen

investment-5241253_1280.jpg

Frende investerer i bærekraftige løsninger, som gir positive resultater over tid.

Det er ingen motsetning mellom god finansiell avkastning og en ansvarlig forvaltning som tar klimahensyn og bærekraft på alvor. Ansvarlighet og bærekraft står derfor sentralt i kapitalforvaltningsstrategien og er integrert i alle investeringsbeslutninger.

Også gjennom forvaltningen av selskapets midler har vi i Frende et viktig samfunnsansvar. Nærmere seks milliarder kroner investeres i aksjer, eiendom og obligasjoner. Pengene skriver seg fra kundeinnbetalinger som er satt av til fremtidige skadeutbetalinger og midler eierne har skutt inn i Frende.

Frende har vært opptatt av ansvarlighet siden oppstarten i 2007. Det er en av grunnplankene i all forvaltningen vår. Vi har alltid hatt fokus på hva vi ikke ønsker å bli assosiert med. Vi har styrt langt unna investeringer i selskap knyttet til områder som for eksempel kontroversielle våpen, pornografi og barnearbeid.

Frende har et langsiktig perspektiv og god risikostyring.

Følger prinsippene til FN

Investeringene våre skal ha en bærekraftig profil, og dette er førende for hvilke fond og forvaltere vi velger å bruke. Det er Frende som stiller kravene forvalterne skal jobbe etter. De må blant annet følge våre krav til ansvarlighet og FNs prinsipper for bærekraftige investeringer.

Frende samarbeider også med eksterne samarbeidspartnere for å analysere trender i markedet og kvalitetssikre investeringene som blir gjort. Vi ønsker ikke å bidra til grønnvasking.

Fra pisk til gulrot

I 2019 satte styret til Frende noen svært ambisiøse bærekraftsmål for forvaltningen, og vi har i løpet av de tre siste årene halvert karbonavtrykket i aksjeporteføljen vår, samtidig med at vi gradvis faser ut investeringer i selskaper som driver med kull og oljesand.

Et annet område vi jobber mye med, er bærekraft innenfor eiendom. I 2020 ble seks av næringsbyggene vi har investert i miljøsertifisert. Ambisjonen er like mange bygg i år. Byggene skal ikke bare oppfylle dagens kriterier, de må også tilfredsstille kravene som forventes å gjelde i tiden fremover fordi både leietagere og investorer stiller stadig økte krav til bærekraftige bygg.

I dag har 25 prosent av investeringene våre en særlig bærekraftig profil.

- Dette er investeringer som aktivt er med på å bidra til å løse bærekraftsutfordringene verden står overfor. Vi beveger oss i ønsket retning, og investerer i bærekraftige løsninger for morgendagen, sier Helge Syrstad, leder for kapitalforvaltning i Frende. 

Våre forsikringer