Grønnere oppgjør

Hus og hage

Klimaavtrykket vårt får daglig oppmerksomhet innenfor skadeoppgjør, sanering og gjenoppbygging, i tett samarbeid med leverandørene våre.

For Frende er det et overordnet mål at oppgjørsprosessene våre skal være bærekraftige. Det er her vi har de største indirekte utslippene. Vi reduserer CO2-intensiteten ved å samarbeide med og motivere kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere til å gjøre bedre klima- og miljøvennlige valg ved erstatning av skader, og stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi.

Vi skal utnytte mulighetene teknologi og digitalisering gir, både til skadeforebygging og bærekraftig gjenoppbygging.

Vi skal også tilpasse produktene våre til en grønnere hverdag og påvirke leverandørene våre til å bli klimanøytrale. Som forsikringsselskap er det ikke vi som utfører de fysiske jobbene, men som stor kunde kan vi påvirke de som leverer varer og tjenester for oss, til å tenke bærekraftig. 

Miljøhensyn er et obligatorisk tema hos oss, for å sikre optimale løsninger på avfallshåndtering, resirkulering, produktvalg og metoder for eksempelvis gjenbruk av materialer.

Dette er grønnere oppgjør i Frende:

Mindre transport og avfall

Vi har helt siden oppstarten i 2007 vært opptatt av å finne løsninger som begrenser tiden vi bruker på reise i forbindelse med skadeoppgjørene. Det koster mindre, er mer effektivt og klimavennlig.

 I 2021 inngikk avtale med Optimera, Norges største byggevarekjede. Avtalen innebærer blant annet at Optimera samkjører bestillingen fra firmaene som reparerer og gjenoppbygger bygg som har vært utsatt for skader. I stedet for at tømrerne ordner med egen transport og henter varer, samler Optimera alt i en last og leverer på flere skadesteder samtidig.

Antallet reiser som går til transport, reduseres drastisk, og dermed kuttes også utslippet av klimagasser. I tillegg sparer Frende og samarbeidspartnerne tid og penger.

På et skadested sorterer vi avfallet. Det er ikke uvanlig å bruke fire til fem forskjellige søppelspann. Og så tørker vi mer av bygningene i stedet for å rive alt som er vannskadet. Dette fører til vesentlig mye mindre avfall på skadestedene og mindre materialkjøp.

Digitale hjelpemidler

Akkurat nå tester vi ut videobesiktigelse via In4mo, et datasystem som er skreddersydd forsikringsbransjens arbeid med bygningsskader. Kundene filmer og dokumenterer skadene selv, vi sender ut færre takstmenn, og miljøet spares for en bilreise.

Ved bruk av fjernlogging med sensorer begrenser vi bilbruk og utslipp, det samme gjør forhåndsbestilling og samkjøring av materialer og forpliktelser om antall el-kjøretøy.

En rekke prosesser i skadeoppgjøret er helautomatisert, noe som sparer både tid, papirbruk og kostnader, både for kundene og Frende.

Reparerer bil med brukte deler

Hvis fronten på en bil er ødelagt, er det ikke noe i veien for at den bakre støtfangeren kan brukes om igjen. Den er jo så god som ny. En likeverdig del, kaller vi det.

Å gjenbruke deler er mer bærekraftig enn å produsere nye. I Dataassistert skadebesiktigelsessystem (DBS) som Frende bruker, vil det fra høsten 2021 være mulig å søke opp brukte bildeler på samme måte som man i dag søker etter nye deler. Bilopphuggeriene legger inn deler etter merke og årsmodell, og forsikringsselskapene og verkstedene kan velge om de vil bruke disse.

Båtvrak skal ikke forurense

Frende sikrer en ansvarlig og bærekraftig håndtering når skader oppstår.

Ifølge vilkårene har forsikringsselskapet rett til å overta båten som erstattes hvis det er snakk om tap av eller totalskade på båt. I fjor ble cirka 50 båter som er forsikret hos oss kondemnert. Vi ønsker ikke at vrak vi har erstattet skal bli liggende å forurense eller være til sjenanse for allmenheten, derfor tar vi kontroll over vrakene.

Avhengig av skadeomfang, tilstand og restverdi går en stor del av båtene til sanering og blir destruert. Da bruker vi kun godkjente mottak. Andre båter selges videre til verksteder vi samarbeider med. I kontraktene vi har med verkstedene, står det at båtene skal settes tilbake i forskriftsmessig stand før gjenbruk. 

Vi er opptatt av miljø og sikkerhet. Ser vi at båter ikke kan settes tilbake i forskriftsmessig stand, velger vi å destruere dem, selv om dette fører til ekstra utgifter for Frende.

Erstatter med brukt

Skader på mobiltelefon er blant de vanligste skadene som meldes inn til Frende. En mobiltelefon utgjør i seg selv ingen voldsom fare for miljøet, men summen av alle mobiltelefonene gjør det. Bare i Norge selges det 1 700 000 mobiltelefoner årlig, og på verdensbasis ble det i 2019 produsert halvannen milliard nye mobiltelefoner. Dette fører til enorme utslipp av klimagasser. Mobiltelefonen er, enten vi liker det eller ikke, en klimaversting, og derfor tenker stadig flere at utrangerte mobiltelefoner kan og bør brukes om igjen.

Det gjør også vi i Frende.

Hvis uhellet først er ute, sørger Frende enten for at telefonen blir reparert, eller at kundene får muligheten til å bytte den skadde eller tapte telefonen med en ny, brukt telefon. Dette kalles sirkulært skadeoppgjør. Vi bruker blant annet Apples SWAP-løsning for iPhone. For andre mobilmerker, er vi i dialog med svenske GIAB som driver Mobilsirkelen. Dette er en tjeneste som er tilpasset forsikringsbransjen. Gjennom SWAP-løsningen til Apple og GIAB leverer man inn den skadde telefonen og får tilbake en renovert telefon av samme modell. Den skadde mobilen blir reparert og lagt ut for salg. Den blir på en måte en del av kretsløpet igjen.

Våre forsikringer