Skadeforebygging

Sønn og far sjekker batteriet i røykvarsleren

Det mest bærekraftige alternativet er om en skade ikke skjer.

En skade som ikke har skjedd, krever verken reparasjon, nye deler og materialer, eller avfallshåndtering, arbeidskraft eller transport. En skade som ikke har skjedd setter ikke klimaavtrykk. 

Er du likevel uheldig, skal vi være raske med å redusere skadeomfanget, og sørge for å reparere og gjenbruke, og bruke likeverdige deler og bærekraftige produkter i reparasjon og gjenoppbygging.

Deler kunnskap og skadeforebyggende råd

Som skadeforsikringsselskap treffes vi av ulike former for klimarisiko, ikke minst knyttet til erstatninger for skader forårsaket av værrelaterte hendelser. Klimaendringer innebærer at vi i økende grad utsettes for andre typer risiko enn tidligere. Frende skal dele vår innsikt om konsekvenser av klimaendringer til offentlige myndigheter, og bidra til at samfunnet er bedre rustet til å møte fremtiden. 

Vi bidrar med råd om forebygging og tiltak til kundene våre og andre interessenter basert på kunnskapen vi har om klimarisiko og hvor værrelaterte skader oppstår. 

Hver eneste dag er vi der for kunder som har opplevd branner, ulykker og sykdom. Erfaringen vår med store og små skader på bygninger, kjøretøy, folk og fe, bruker vi i jobben med å forebygge slike skader. Dette gjør vi både i direkte dialog med kundene, med nyhetsbrev og med tips og råd i de digitale kanalene våre, som her på hjemmesiden.

Med skadeforebyggende aktiviteter bidrar vi til et tryggere samfunn og unngår at skader skjer. Færre skader vil bidra til redusert CO2-intensitet.

Hjelper bedrifter å unngå brann

Frende er som første forsikringsselskap engasjert i «Kompetansesenter for brann og driftspersonell» på Skøyen i Oslo, som samarbeidspartner og faglig bidragsyter. Senteret har Norges bredeste fagkompetanse på brannsikkerhet og brannforebyggende arbeid samlet på ett sted. Det har fokus på riktig funksjon, dokumentasjon, regelverk og faglig utvikling gjennom hele byggets levetid.

Våre forsikringer