TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Best på uførepensjon

Frende har økt utbetalingen av uførepensjon med 3,5 prosent i snitt hvert år siden oppstarten. 

Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 47 år senere, når han eller hun runder 67. Derfor har vi økt utbetalingen hvert eneste år siden vi lanserte vår barneforsikring. 

Tør du ha en barneforsikring som ikke regulerer uførepensjonen etter påbegynt utbetaling? 

Krystallklar talltale

En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke betydelig ut, men i det lange løp er summene store – og avgjørende. 

La oss se på et eksempel der vi for enkelthets skyld tenker at utbetalingen er 1 G i 1976 og 1 G i 2018. Hvis et barn med barneforsikring hadde blitt ufør som 20-åring i 1976, ville han eller hun fått utbetalt 11 800 kroner årlig. Uten regulering ville vedkommende fortsatt fått kun 11 800 kroner i 2018. Det er under 1000 kroner per måned. Hadde barneforsikringen vært G-regulert ville han eller hun fått utbetalt 93 634 kroner per år i 2018. Den årlige forskjellen er altså på 81 834 kroner (kilde: Dagbladet). 

Frende har størst årlig økning i bransjen

I Frende regulerer vi ikke den årlige utbetalingen etter økningen i folketrygdens grunnbeløp (G), men vi regulerer etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres årlig med overskuddet vi eventuelt har på barneforsikringen. 

I snitt har det betydd en årlig økning i utbetalingene av uførepensjon med 3,5 prosent hos Frende. Kun en av våre konkurrenter oppjusterer sin utbetaling av barneforsikring etter den er påbegynt, men hos dem er snittet cirka 1 prosent årlig de siste fem årene. 

Barneforsikringen blant Norges beste

Barne- og ungdomsforsikringen i Frende er gang på gang kåret blant Norges beste av Dine Penger, Dagbladet, Foreldre & Barn og Norsk Familieøkonomi.

Dette sier Norsk Familieøkonomi om barneforsikringen til Frende i en av sine sin omfattende tester:

"Barne- og ungdomsforsikringen til Frende kommer i vår test best ut på uførepensjonen, som i tillegg til å inneholde en høy utbetalingssum, ikke graderes»". 

At Frende ikke graderer uførepensjonen betyr at du får full utbetaling selv om du ikke blir 100 prosent ufør. Husk at uførepensjonen utbetales fra 50 prosent uførhet. Der mange da kun utbetaler halvparten av forsikringssummen, får du 100 prosent utbetaling i Frende. 

Frende er altså best i klassen på uførepensjon og får terningkast fem i testen. Frende får også skryt for overskuddsdelingen som gir jevnlig regulering av utbetalingene. Norsk Familieøkonomi gir oss god score for erstatningen ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom, og tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. 

Under kan du se hvilke tester som er gjort på Frendes barne- og ungdomsforsikring de siste ni årene. 

2020 

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende er best i test på uførepensjon i testen til Norsk Familieøkonomi. Totalt gir de Frende sin forsikring terningkast fem. Se testen her: Norsk Familieøkonomi (krever mottak av nyhetsbrev for å se hele) 

2019 

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende er best i test på uførepensjon i testen til Norsk Familieøkonomi. Totalt gir de Frende sin forsikring terningkast fem. Se testen her: Norsk Familieøkonomi 

2018 

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende er best i test på uførepensjon i testen til Norsk Familieøkonomi. Totalt gir de Frende sin forsikring terningkast fem. Se testen her: Norsk Familieøkonomi (krever mottak av nyhetsbrev for å se hele) 

2017

Frende barne- og ungdomsforsikring trekkes frem i Dagbladets store test. Se hele testen: Dagbladet Pluss (krever innlogging) 

2016

Barne- og ungdomsforsikringen til Frende er blant vinnerne når i Norsk Familieøkonomi tester barneforsikring. Se hele testen: Norsk Familieøkonomi

2015

Barne- og ungdomsforsikringen i Frende er blant vinnerne i Dine Penger sin store test. 
Se hele testen: Dine Penger (krever innlogging)

2014

Frende er best blant tre i Norsk Familieøkonomi sin store barneforsikringstest. Se hele testen: Norsk Familieøkonomi (krever innlogging)

2013 

Magasinet Foreldre & Barn kåret  Frende barneforsikring til best i test. Se hele testen: Foreldre & Barn

2012 

Norsk Familieøkonomi testet barneforsikringer, og Frendes barneforsikring utropes til en av vinnerne. Se hele testen: Norsk Familieøkonomi

Lav pris, bred dekning

For bare 8,94 kroner per dag kan du sikre fremtiden til barnet ditt.

Ett av fire norske barn trenger sykehusbehandling hvert år. Det er 1000 barn hver eneste dag. Hvert år behandles 130 000 barn for skade hos lege. 

Hva om barnet ditt får en varig skade, som hindrer det i å jobbe som voksen? Har du tenkt over at folketrygden og kollektive skoleforsikringer gir begrenset utbetaling ved alvorlig uførhet?

Sårbar som ung 

Siden barn ikke har rukket å opparbeide seg rettigheter utover offentlig grunnpensjon, risikerer et barn som blir ufør å leve med lav inntekt resten av livet. En ung ufør må klare seg med rundt 270 000 i året i offentlig støtte. 

Forsikring gir barnet ditt bedre økonomiske muligheter som voksen, hvis hun eller han blir ufør. Har du forsikring hos Frende har barnet ditt den beste uførepensjonen i markedet

Gir deg fleksibilitet 

En barne- og ungdomsforsikring gir hele familien større fleksibilitet i sykdomsperioden. 

Du kan få økonomisk støtte om du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn, og du kan få støtte til ombygging av boligen om en sykdom eller ulykke gjør det nødvendig med endringer hjemme.

Hvis barnet blir rammet av en sykdom som dekkes av barneforsikringen kan den gi en engangsutbetaling 280 902 kroner (tilsvarende 3 G). Ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke kan erstatningen fra Frende være over to millioner kroner.

En god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom, og varer ut året den som er forsikret fyller 26 år. Som Frende-kunde får barnet automatisk fortsettelsesforsikring fra fylte 27 år, som inkluderer uførepensjon. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til barnet ditt helt frem til pensjonsalder.