Den viktigste dekningen for barnet ditt

Så viktig er en god uførepensjon hvis noe skjer. 

Det viktigste for barnet ditt er en god uførepensjon, altså økonomisk hjelp hver måned hvis barnet ditt blir ufør. 

Gir høy utbetaling

Hvis barnet blir ufør som ung eller ikke kan jobbe en periode gjennom livet, er uførepensjon et viktig tillegg til det som utbetales fra NAV. Som ung ufør vil utbetalingen fra NAV være 2,91 G. Med satsene fra 2023 er det 345 184 kroner. Er det nok som årsinntekt i en periode hvor barnet ditt vil etablere seg, kjøpe bolig og kanskje gjøre noe hyggelig i ferien?

Med barneforsikringen til Frende får barnet ditt 1G ekstra, noe som i 2023 er 111 477 kroner. Da spretter årsinntekten opp til 456 661 kroner, en økning på 32 prosent.


Gir alltid full utbetaling

Med vår uførepensjon er det enkelt å vite hvor mye barnet ditt får utbetalt. Vi har også noe som heter ugradert utbetaling, som få andre forsikringsselskaper gir. Det betyr at barnet ditt får utbetalt samme sum i måneden om det er 50 prosent arbeidsufør, 100 arbeidsufør eller noe imellom. Barnet får uansett utbetalt 9290 kroner hver måned, så lenge det er behov. Det er ugradert utbetaling.

Mange av konkurrentene våre har gradert utbetaling. Da får barnet kun halvparten av summen ved 50 prosent arbeidsuførhet, og gjerne mindre hvis forsikringssum er lavere.

 

Gir trygghet helt til pensjonsalder

Barneforsikringen varer ut året barnet fyller 26 år. Etter dette overføres uførepensjonen og livsforsikringen automatisk til en voksen forsikring, uten at barnet må levere ny helseerklæring. Dere trenger ikke gjøre noe som helst, vi fikser alt.

Vi gjør det slik fordi det er best for barnet ditt. Hvis forsikringen hadde blitt avsluttet og barnet måtte kjøpt ny, kunne forsikringen blitt dyrere eller med begrensninger, hvis helsen har forandret seg siden forsikringen ble kjøpt.