Gir familien økonomisk trygghet

Ett av fire norske barn trenger sykehusbehandling hvert år. Det er 1000 barn hver eneste dag. Hvert år behandles 130 000 barn for skade hos lege. 

Hva om barnet ditt får en varig skade, som hindrer det i å jobbe som voksen? Har du tenkt over at folketrygden og kollektive skoleforsikringer gir begrenset utbetaling ved alvorlig uførhet?


Sårbar som ung 

Siden barn ikke har rukket å opparbeide seg rettigheter utover offentlig grunnpensjon, risikerer et barn som blir ufør å leve med lav inntekt resten av livet. En ung ufør må klare seg med 345 184 kroner i året i offentlig støtte. 

Forsikring gir barnet ditt bedre økonomiske muligheter som voksen, hvis hun eller han blir ufør. Har du forsikring hos Frende har barnet ditt den beste uførepensjonen i markedet


Gir deg fleksibilitet 

En barne- og ungdomsforsikring gir hele familien større fleksibilitet i sykdomsperioden. 

Du kan få økonomisk støtte om du må ta fri fra jobben for å være på sykehuset med syke barn, og du kan få støtte til ombygging av boligen om en sykdom eller ulykke gjør det nødvendig med endringer hjemme.

Hvis barnet blir rammet av en sykdom som dekkes av barneforsikringen kan den gi en engangsutbetaling på 355 860 kroner (tilsvarende 3 G). Ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke kan erstatningen fra Frende være over to millioner kroner.


Utbetaling til barnet 

Utbetalingen ved medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke er en erstatning som går til barnet. 

En god barne- og ungdomsforsikring dekker både ulykke og sykdom, og varer ut året den som er forsikret fyller 26 år. Som Frende-kunde får barnet automatisk fortsettelsesforsikring fra fylte 27 år, som inkluderer uførepensjon. Dermed kan en barneforsikring være med på å bedre livskvaliteten til barnet ditt helt frem til pensjonsalder.