Best på uførepensjon

Frende er blant de få som over tid har økt utbetalingen av barnets viktigste dekning.

Frende øker vi den årlige utbetalingen så ofte vi kan. Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 47 år senere, når han eller hun runder 67. 

Tør du ha en barneforsikring som ikke regulerer uførepensjonen etter påbegynt utbetaling?

Uførepensjonen i Frende er i tillegg ugradert. Det betyr at du får full utbetaling selv om du ikke er 100 prosent ufør. Vi utbetaler til 67 år, der standard hos andre er ti års utbetaling.