Aktuelt

Er barneforsikring nødvendig?

Syk jente

Med et offentlig helsevesen og gode velferdsordninger, er det gjerne lett å tenke barna ikke trenger forsikring. Men selv om barna får hjelp fra staten, er det sjelden nok hvis sykdom, ulykke eller varig uførhet rammer i ung alder.

En god barneforsikring er derfor et viktig tilskudd til den offentlige støtten, og bidrar til å avlaste barnet og familien økonomisk hvis noe skjer. Vi har samlet de gode grunnene til å forsikre det viktigste i livet ditt.

Best når det gjelder

I 2023 ble vi kåret til best i landet på skadehåndtering og i toppen på kundetilfredshet. Les mer om den store bransjemålingen her.

Ung og ufør

De fleste som i dag blir ufør blir rammet av sykdom, og for unge uføre er psykiske lidelser den hyppigste årsaken. Derfor er det viktig å ha en forsikring som dekker nettopp uførhet, og ikke bare ulykke. Samtidig skjer det hver dag uheldige fall på lekeplassen, farlige saltoer på trampolinen og krasj med el-sparkesykkelen, for å nevne noen. Hvis en slik ulykke, eller alvorlig sykdom, fører til uførhet, er fremtiden som minstepensjonist dessverre en virkelighet. Som uføretrygdet, får du langt lavere utbetalinger enn andre i lønnet arbeid, og det vil være vanskelig å få det til å gå opp økonomisk. Visste du at støtten i dag bare ligger på rundt 300 000 kroner i året før skatt? Med barneforsikring sikrer du barnet en mer stabil økonomisk fremtid til tross for manglende arbeidskapasitet.

Hjelp ved flere diagnoser

Det er ofte en misoppfatning av barnet må bli hundre prosent invalid for å få økonomisk støtte fra barneforsikringen. For visste du at alle sykdommer og diagnoser har en invaliditetsgrad og mange av disse kan gi rett på utbetaling fra barneforsikringen? Alt fra tarmsykdommer til diabetes er eksempler på tilfeller. Barneforsikringen dekker også mer alvorlige og kritiske sykdommer. Frende gir 3G i utbetaling hvis barnet blir diagnostisert med en av tretten diagnoser. Denne engangssummen kommer raskt etter diagnosen, og er i dag 355 860 kroner. Dette er penger som fungerer som økonomisk førstehjelp til barn og familie.

Hvor mange barn er forsikret?

Tall fra Finans Norge viser at bare halvparten av norske barn er forsikret.

Økonomisk hjelp til foreldre

Når sykdom rammer og barnet blir innlagt på sykehus, kan det være en hjelp i hverdagen at forsikringen også dekker dagpenger for familien ved lengre sykehusopphold. Det bidrar til en mer stabil familieøkonomi selv i en uforutsigbar og krevende situasjon. I tillegg kan du få støtte økonomisk hvis dere må bygge om hjemme etter sykdom eller ulykke hos barnet. Hos Frende er denne støtten på inntil 4G, som tilsvarer 474 480 kroner.

Dekker barna opp til 26 år

Det er kanskje rart å tenke at forsikringen også dekker barnet ditt i voksen alder, men det er også en av de store fordelene med den. Skulle ungdommen bli syk eller få en skade for eksempel under studietiden, får han eller hun den samme gode økonomiske hjelpen. I tillegg forlenges forsikringen automatisk etter 26 år uten en ny helseerklæring. Dette er en veldig stor fordel, for hvis barnet har vært sykt eller skadet tidligere, ville en slik sykdomshistorikk kanskje tatt fra dem muligheten til å få forsikring som voksen.

Gratis lege på mobilen

Visste du at barneforsikringen til Frende også inkluderer gratis lege på mobilen til både barnet og nærmeste familie? I hverdagen er dette en super tjeneste som kan brukes så ofte som dere trenger. Legene kan skrive ut resept, gi henvisning til spesialist og raskt vurdere helsetilstanden til alle i familien.

Våre forsikringer