briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Ufør person i rullestol med ulykkesforsikring i Frende

Uførepensjon

Uførhet kan ramme plutselig. Med uførepensjon kan du bidra til å trygge fremtiden til dine ansatte. 

Jeg vil ha tilbud

Vi bryr oss litt ekstra

Frende har pensjonsrådgivere over hele landet. Våre dyktige ansatte kan pensjon, kjenner din bedrift og hjelper deg der du er. 

Trygt skadeoppgjør

Frende har Norges mest lojale kunder. Det er fordi vi er best når det gjelder og leverer trygge oppgjør når noe skjer. 

Sikre dine ansatte ved uførhet

Uførepensjon sikrer dine ansatte månedlig utbetalinger dersom de blir ufør, uansett hva som er årsaken. 

Slik er vår uførepensjon

Uførhet kan ramme plutselig. Med uførepensjon kan dine ansatte opprettholde levestandarden, selv om de ikke kan jobbe. 

Uførepensjon gjør bedriften din attraktiv på arbeidsmarkedet og gir dine ansatte større trygghet. Du kan når som helst knytte uførepensjon til innskuddspensjonsordningen i bedriften din. 

Hvordan fungerer det? 

Hvis den ansatte blir sykmeldt får han eller hun sykepenger fra staten de første 12 månedene. Etter dette forsvinner sykepengene, og blir vanligvis erstattet av arbeidsavklaringspenger. Det er da uførepensjonen fra innskuddspensjonsordningen starter. 

Den som er syk lenger enn 12 måneder får månedlige utbetalinger fra uførepensjonen helt frem til pensjonsalder, eller til vedkommende er frisk igjen. Utbetalt beløp avhenger av graden av arbeidsuførhet, og må være minst 20 prosent. 

Du kan sikre dine ansatte inntil 75 % av lønnen de har i dag hvis de blir ufør, inkludert det han eller hun får fra folketrygden og eventuelle fripoliser fra tidligere arbeidsgivere. Bedriften din slipper å betale forsikringen hvis den ansatte blir 100 % ufør. Ved delvis uførhet, reduseres betalingen i forhold til uføregraden.