TrumfForsikringSvart@1xTrumfForsikringSvartaccidentaccount circle 1account circleaccount filesaccount find 1account group 4accountadd 1airplane cancelalarm soundambulanceanchoranimal footprintarrow rightbadge check 2badge questionball soccerbarnbinboat 2boatbone brokenbook open 4book paragraphbox forwardbox handle 1briefcase-businessbriefcase businessbriefcasebroken screenbuilding-industrybuilding industrybusiness man 2calendar 2camera 4cancer ribbon 2car firecar keycar lock Slice 1 caravancart filledcartcertificate 2Artboardchat bubble dotschat double bubble 4check 1check 3check badge filledcheck badgecheck circle 2check listcircle exclamationclosecoins 2construction shovelconstruction wallcontentcowcyberdiamond ringdisable signdocument-writingdocument writingdocumentsdove email forwardemail send 1email sendemailerrorfile add 2file bar graph editfile bar graphfile checklist editfile edit 2file hand 1file handfile line graphfile pdffile tablefirefolder editfolder filesfolder questionfrende logo hvitgarantigarantiglobe 2graph bar increasegraphsgroup editgroup favorite stargroup lockgroup protecthamburgerhard hatheadphoneheart angelheart handshakeheavy machineryhelmet-hardhathelmet hardhathelmet motorcyclehomehorseid card 1keyboardlist bullets 2location pinlock close 1logo facebooklogo instagramlogo linkedinlogo twitter birdmedical bedmedical cross snakemedical documentmessage bottlemobile phone brokenmobile phone portraitmopedmotorcyclemotorhomemousenavigation next 3navigation next 4pageparagraph_privatepencil circlepencil write 2percent badgeperson 1person add 1person edit 1person information 1person lock 1person protect 1person setting 2person subtract 1person upload 1person view 1person warning 1pet bonepet yarn ballphone call incomingphonepickup truckpiggy bankpoultryreportsearchserver timeout 128_husdyrsheepshield 7shop-buildingshop buildingshopping bag checkshovelsmiley frown 2smiley smile 2snowmobilesuccesstall-buildingtall buildingtask check 1task edittask upload 2teddytractortrailertraveltruckunregistered caruser chat 2vacationhouseview module 2vintage carwarning triangleGroupwheelchair pluswheelchair uwheelchairwindow application 5window list userwrap text side

Søk i feltet over...

Ufør person i rullestol med ulykkesforsikring i Frende

Uførepensjon

Uførhet kan ramme plutselig. Med uførepensjon kan du bidra til å trygge fremtiden til dine ansatte. 

Jeg vil ha tilbud

Slik er vår uførepensjon

Uførepensjon gir dine ansatte større trygghet og gjør bedriften din mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Du kan når som helst knytte uførepensjon til innskuddspensjonsordningen i bedriften din. 

Hvordan fungerer det? 

Hvis den ansatte blir sykmeldt får han eller hun sykepenger fra NAV de første 12 månedene. Etter dette forsvinner sykepengene, og blir vanligvis erstattet av arbeidsavklaringspenger. Da starter uførepensjonen fra innskuddspensjonsordningen. 

Den som er syk lenger enn 12 måneder får månedlige utbetalinger fra uførepensjonen helt frem til pensjonsalder, eller til vedkommende er frisk igjen. Hvor mye som utbetales avhenger av graden av arbeidsuførhet, og den må være minst 20 prosent. 

Du kan sikre dine ansatte inntil 75 prosent av lønnen de har i dag hvis de blir ufør, inkludert det han eller hun får fra folketrygden og eventuelle rettigheter fra tidligere arbeidsgivere. 

Fortsatt sparing til alderspensjon ved sykdom 

I alle våre pensjonsordninger er det inkludert en forsikring som gjør at alderspensjonssparingen fortsetter for arbeidstakere som blir arbeidsufør. Det vil si at Frende overtar innbetalingene til alderspensjon etter 12 måneder og helt frem til pensjonsalder - eller til arbeidstaker blir frisk igjen. Ved delvis uførhet, reduseres betalingen i forhold til uføregraden.

I tillegg kan det avtales at sparingen skal øke med en bestemt prosentsats hvert år for å kompensere for en antatt lønnsutvikling og inflasjon i perioden.