TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Ufør person i rullestol med ulykkesforsikring i Frende

Uførepensjon

Uførhet kan ramme plutselig. Med uførepensjon kan du bidra til å trygge fremtiden til dine ansatte. 

Jeg vil ha tilbud

Slik er vår uførepensjon

Uførepensjon gir dine ansatte større trygghet og gjør bedriften din mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Du kan når som helst knytte uførepensjon til innskuddspensjonsordningen i bedriften din. 

Hvordan fungerer det? 

Hvis den ansatte blir sykmeldt får han eller hun sykepenger fra NAV de første 12 månedene. Etter dette forsvinner sykepengene, og blir vanligvis erstattet av arbeidsavklaringspenger. Da starter uførepensjonen fra innskuddspensjonsordningen. 

Den som er syk lenger enn 12 måneder får månedlige utbetalinger fra uførepensjonen helt frem til pensjonsalder, eller til vedkommende er frisk igjen. Hvor mye som utbetales avhenger av graden av arbeidsuførhet, og den må være minst 20 prosent. 

Du kan sikre dine ansatte inntil 75 prosent av lønnen de har i dag hvis de blir ufør, inkludert det han eller hun får fra folketrygden og eventuelle rettigheter fra tidligere arbeidsgivere. 

Fortsatt sparing til alderspensjon ved sykdom 

I alle våre pensjonsordninger er det inkludert en forsikring som gjør at alderspensjonssparingen fortsetter for arbeidstakere som blir arbeidsufør. Det vil si at Frende overtar innbetalingene til alderspensjon etter 12 måneder og helt frem til pensjonsalder - eller til arbeidstaker blir frisk igjen. Ved delvis uførhet, reduseres betalingen i forhold til uføregraden.

I tillegg kan det avtales at sparingen skal øke med en bestemt prosentsats hvert år for å kompensere for en antatt lønnsutvikling og inflasjon i perioden.