Hva er obligatorisk tjenestepensjon?

Pyramide obligatorisk tjenestepensjon
Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon. 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste bedrifter og organisasjoner å spare minimum to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. OTP kan oppfylles ved å etablere en innskuddspensjonsavtale. 

Obligatorisk tjenestepensjon har et såkalt innskuddsfritak. Det betyr at sparingen er forsikret, og hvis en ansatt hos deg blir ufør, fortsetter Frende sparingen for ham eller henne. 


Hvem skal ha obligatorisk tjenestepensjon?

  • Samtlige ansatte over 20 år, og som har en arbeidstid som utgjør minimum 20 prosent av full stilling.
  • Bedrifter med kun en ansatt i tillegg til eier, forutsatt at den ansatte jobber minst 75 prosent. 
  • Virksomheter med bare deltidsansatte må spare til obligatorisk tjenestepensjon hvis samlet arbeidstid utgjør minst to årsverk. 
  • Skattepliktige og ikke-skattepliktige organisasjoner. 
  • Ingen ansatte kan reservere seg fra medlemskap i en kollektiv pensjonsavtale. 

Våre bedriftsløsninger