Egen pensjonskonto

Hva betyr egen pensjonskonto for bedriften din og de ansatte?

Fra 1. januar 2021 har Stortinget vedtatt å innføre egen pensjonskonto. Endringen i innskuddspensjonsloven betyr at du som arbeidsgiver får flere informasjonskrav og at de ansatte får mer innflytelse over pensjonen sin.


Hva er egen pensjonskonto? 

Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til at pensjonssparingen forvaltes mer effektivt. Ansatte får bedre oversikt over pensjon fra tidligere arbeidsgivere, og de får et tettere forhold til egen pensjon. 

Til nå har mange hatt pensjonspengene sine hos ulike pensjonsleverandører. Det gjør det vanskeligere å få oversikt. Lovendringen samler dagens innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere på ett sted, i én pensjonskonto. Når pensjonen samles, slipper de ansatte å betale administrasjonskostnader hos ulike tilbydere. Fripoliser inngår ikke.

Pensjonskontoen opprettes der nåværende arbeidsgiver har pensjonsavtalen sin.


Dette betyr lovendringen for de ansatte

 • Mer effektiv forvaltning
 • Lavere kostnader
 • Bedre oversikt og innflytelse
 • Nøytralt ved jobbskifte 


Egen pensjonskonto inneholder

 • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver
 • Pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon i tidligere jobber


Flytting og reservasjon

Samlingen i egen pensjonskonto skjer automatisk, men det er greit å vite at den ansatte kan reservere seg mot flyttingen eller samle pensjonen sin hos en selvvalgt leverandør. 

Den ansatte må reservere seg mot flytting innen tre måneder etter at lovendringen skjer 1. januar 2021.

Reservasjonen kan når som helst trekkes tilbake, hvis den ansatte vil. Da samles pensjonen der nåværende arbeidsgiver har pensjonsavtalen sin, eller der hvor den ansatte selv vil.

Uansett hvilken løsning den ansatte velger skal bedriften betale inn til pensjonsavtalen som i dag. Det er pensjonsleverandørene som fordeler pengene videre.


Arbeidsgivers informasjonskrav

Du som arbeidsgiver har ansvar for å informere dine ansatte om egen pensjonskonto, og bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon. Det vil gjøre de ansatte bedre rustet til å ta aktive og gode valg om egen pensjon.

Nordea Liv skal, som pensjonsleverandør, tilrettelegge for at du gir nødvendig informasjon til de ansatte og dermed oppfyller informasjonskravet. Nordea Liv gjør overgangen enkel, både for bedriften og de ansatte. Du får nødvendig informasjon og verktøy som gjør det enkelt å innfri lovkravene.


Pensjonsappen Boost bidrar til å ivareta informasjonskravet

Boost er en app som gir de ansatte bedre oversikt og forståelse av egen pensjon. Appen gir en samlet oversikt over den ansattes pensjonsavtaler og det er enkelt å regne ut forventet lønn som pensjonist.

I appen kan ansatte ta smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen, og lære hvor viktig pensjon er som ansattgode. Ved å løfte de ansattes kompetanse, bidrar Boost til å ivareta bedriftens informasjonskrav. Nordeas nettportal for bedriftskunder, Bedriftsdialogen, gjør det enkelt for deg å fortelle de ansatte om Boost.


Informasjonskrav og kostnader

Informasjonskrav 

Lovendringen gir deg som arbeidsgiver et tydelig ansvar opp mot de ansatte. Du må informere de ansatte om:

 • Hva egen pensjonskonto er og at tidligere pensjonskapitalbevis samles hvis ikke den ansatte aktivt reserverer seg
  - Hvilke pensjonskapitalbevis som inngår, saldo og dagens leverandør(er)
  - Virkningen av overføringen med tanke på kostander og investeringsvalg
  - Hva det betyr å bruke reservasjonsretten
 • Mulige investeringsvalg hos arbeidsgivers pensjonsleverandør og hva det innebærer
  - Risiko, forventet avkastning og kostnader
  - Risikoreduserende tiltak når den ansatte nærmer seg pensjonsalder
  - At den ansatte får informasjon om nåværende og tidligere pensjonskapitalbevis fra pensjonsleverandører
  - At de kan velge leverandør og flytte pensjonskapitalbevisene sine selv
 • At de kan ha lav terskel for å spørre om råd

Informasjonen kan deles elektronisk med de ansatte.

Pensjonsleverandøren kan sende informasjon om egen pensjonskonto elektronisk til bedriftens ansatte uten samtykke. De ansatte kan imidlertid reservere seg mot elektronisk kommunikasjon, og oppgi foretrukket kommunikasjonskanal.


Kostnader 

Hvem som dekker kostnadene avhenger av den ansattes valg for pensjonen sin. Det finnes tre alternativ:

 • Pensjon samlet i egen pensjonskonto hos arbeidsgiver:
  - Arbeidsgiver dekker administrasjons- og forvaltningskostnader for aktiv innskuddspensjon.
  - Arbeidstaker dekker forvaltningskostnadene på pensjonskapitalbevis, men slipper administrasjonskostnad på disse.
 • Pensjon samlet hos selvvalgt leverandør:
  - Arbeidstaker dekker administrasjons- og forvaltningskostnader for aktiv innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis.
  - Arbeidsgiver gir en standardisert kompensasjon til forvaltning av den aktive innskuddspensjonen.
 • Reserverte pensjonskapitalbevis:
  Arbeidstaker dekker administrasjons- og forvaltningskostnader. 

Våre bedriftsløsninger