Få hjelp med å hindre og redusere sykefraværet

helse_mann tar seg til hodet.jpg

Hver dag er 130 000 mennesker sykmeldt. Fraværet koster norske bedrifter 17 milliarder kroner årlig. 

Tallene, som er hentet fra SSB og SMB Norge, viser at alle taper på et høyt sykefravær. Bedriften taper enorme summer, og den ansatte mister faglig utvikling og det sosiale limet arbeidslivet gir. 

På toppen har koronakrisen gjort at mange ansatte er permittert. Usikkerheten dette gir de ansatte merkes godt hos bedrifter landet over. 

Vi i Frende vil gjøre vårt for å hindre at arbeidere blir sykmeldt og få ned det fraværet som allerede eksisterer. Derfor har vi inngått en avtale med AS3 om å tilby våre bedriftskunder bistand fra jobbrådgiver og/eller relevant helsepersonell. Vi er det første norske forsikringsselskapet som tilbyr slik hjelp til våre bedriftskunder. 

Slik fungerer det 

Alle bedrifter som har person- eller pensjonsforsikring hos Frende får en gratis konsultasjon på inntil to timer med konkrete råd for hvordan situasjonen kan bedres. Samtalen kan brukes til kartlegging og/eller konkret rådgivning. Utover disse timene kan bedriften få tilbud om skreddersydde løsninger ut fra behovet. 

Timene kan brukes online, noe som er greit å vite i tider der vi ikke kan møtes slik vi er vant til. 

Dette kan AS3 hjelpe bedriften med: 

  • Oppfølging av ansatte som risikerer å bli sykmeldt 
  • Oppfølging av ansatte som er sykmeldt 
  • Senke bedriftens fravær 
  • Være objektiv part i medarbeidersituasjoner og konflikthåndtering 
  • Støtte for ledere, HR eller HMS-avdeling
  • Rettigheter og plikter for arbeidsgiver og -taker
  • Endring av bedriftens arbeidsmiljø (trivselsundersøkelser) 
  • Bistand og behandling fra arbeidspsykolog eller fysioterapeut (kan også gjøres online) 
  • Karriereomstillingsprogram til ansatte 

Ta kontakt med AS3 i dag og lær hvordan dere kan holde de ansatte fornøyde og i jobb. Som forsikringskunde hos Frende får dere rabattert timepris hos AS3. 

Slik bruker dere tjenesten

Kontakt AS3 direkte på 907 31 309 eller employment@as3.no

Oppgi at dere er kunde hos Frende, så får dere hjelp i inntil to timer, og rabattert timepris ved videre oppfølging utover disse. 

Våre bedriftsløsninger