Hva er innskuddspensjon?

Dame forklarer pensjon til kunde
Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon. 

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen. 


Slik fungerer det hos oss

Innskuddspensjonen hos Frende er levert av Nordea Liv og lar deg velge sparing innenfor følgende sparesatser: 

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Minimum sparesats er lovbestemt til to prosent. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum. 


Stadig viktigere som ansattgode 

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye. 

Pengene du sparer investeres i fondspakker. Ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt. 


Innskuddsfrihet ved uførhet 

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket. 

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år. 


Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet 

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen. 

Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil: 

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G 
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn 

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg. 


Andre tilleggsdekninger 

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør. Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør. 

Våre bedriftsløsninger