Om Frende

Rekordresultat med styrket nærhet til kundene

Vegar Styve
- Fornøyde kunder og styrket lokal tilstedeværelse gleder oss aller mest. Det er selvsagt veldig kjekt å også kunne vise til rekordresultat for 2020.

Det sier konsernsjef Vegar Styve i Frende Forsikring. Han kan vise til bunnsolid forsikringsvirksomhet i konsernet som eies av lokale sparebanker og brannkasser.

Frendes resultat før skatt er 723 millioner kroner i 2020, mot 401 i rekordåret 2019. Med en egenkapitalavkastning på 32 prosent, er eierskap i Frende attraktivt og gir god valuta for pengene.


Nye lokale eiere

Blant de store nyhetene i 2020 var at Frende går fra 15 til 27 eiere.

- Vi er bygget med solide lokalbanker i ryggen. Nå får vi med oss ti til, i tillegg til tre tidligere brannkasser i Varig-samarbeidet, sier Vegar Styve. At to så store grupperinger velger Frende, gir styrket distribusjonskraft og fortsatt god vekst. 

- Det bidrar også til å styrke eierne våre lokalt, slik at de kan støtte aktiviteter, organisasjoner og trygghetstiltak som er viktige i nærmiljøet, sier Styve.


Norges beste samarbeidspartner

Med god vekst over tid, svært høy kundetilfredshet og Norges beste skadeoppgjør, seinest ifølge EPSI Rating i november 2020, er Frende både utfordrer og attraktiv samarbeidspartner i et marked med stor bevegelse. 

- Det er en stor anerkjennelse å bli valgt, og det styrker den lokale tilstedeværelsen vår. Med gode digitale løsninger, i tillegg til dyktige rådgivere som kjenner kunden, får vi strålende tilbakemeldinger fra kundene, og det er det som gleder oss mest, sier konsernsjefen.


Kommer ikke av seg selv

I tillegg til Norges beste kundetilfredshet i forsikringsbransjen tre år på rad (EPSI), har Frende vunnet kundesenterprisen under Nord-Europas største kundesenterkonferanse fire av de fem siste årene, og to år på rad vært på pallen i KS Indeks, hos Kantar og Tekna.

- Disse resultatene kommer ikke av seg selv. Vi har vært der for kundene gjennom pandemi og kansellerte reiser, branner, ulykker og skred. Jeg er utrolig stolt av den gode jobben hver enkelt rådgiver gjør hver eneste dag for kundene våre. Det er ekstra gjevt å kunne kombinere det med rekordresultater, sier Vegar Styve. 


Øker med 173 millioner på skade

Justert for engangseffekter på til sammen 228 millioner kroner, får Frendekonsernet et resultat på 495 millioner kroner. Det er MNOK 95 bedre enn fjoråret. Konsernet består av morselskapet Frende Holding AS og døtrene Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS.

Året totalt har gitt et forsikringsteknisk resultat i skadevirksomheten på 247,7 millioner kroner, mot 76,7 millioner i fjor.

- Combined Ratio, altså skade– og driftskostnader delt på opptjent forsikringspremie, er forbedret med 8,2 prosentpoeng. Det gir en resultatforbedring på 173 millioner kroner, forteller Marius Fredheim, som er CFO i Frende.

- Livvirksomheten har hatt godt risikoresultat gjennom året, og ender på risikoresultat på 132,1 millioner kroner, litt lavere enn fjoråret (154,3), men bedre enn alle de fire foregående, forteller Fredheim.

Skadevirksomheten gir en skadeprosent for egen regning på 70,3 % (77,4 %). Betydelig færre storskader enn årene før utgjør en vesentlig andel den reduserte skadeprosenten, og demmer opp for et reiseforsikringsår utenom det vanlige, på grunn av pandemien. Spesielt siste halvår har utviklingen i skadefrekvens vært god.

- Forsikringsdelen går svært godt og lønnsomheten er vesentlig forbedret, sier Marius Fredheim.

Finansinntekter totalt ender på 188,6 millioner kroner (247,7). Finansavkastningen endte på 4,1 % (6,1%) etter god utvikling i finans­markedet.


Hovedtrekk per 31.12.20 (31.12.19)

  • Bestandspremie i konsernet (fjorår korrigert for solgt portefølje) 31.12.2020 er MNOK 2.667 (2.608)
  • Resultat før skatt per 4. kvartal var MNOK 723 (401)
  • Skadeprosent for egenregning skadevirksomheten var 70,3 % (77,4 %)
  • Erstatningsandel i livvirksomheten var 67,3 % (59,4 %)
  • Kostnadsprosent skadevirksomhet var 17,7 % (18,8 %)
  • Kostnadsandel livvirksomheten var 132 % (127 %)
  • Finansavkastning var MNOK 188,6 (247,7), tilsvarende 4,1 % (6,1 %)

Våre forsikringer