Om Frende

Varig-selskaper velger Frende

Varig.jpg
Lokalt engasjement, høy forsikringskompetanse og solid kunnskap om lokale forhold. Dette er noen av fellesnevnerne for de nye samarbeidspartnerne fra Varig-selskapene og Frende Forsikring.

Det er Varig Hadeland Forsikring, Varig Orkla Forsikring og Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal som nå har valgt å inngå samarbeidsavtale med Frende Forsikring. Samtidig går de tre Varig-selskapene inn som medeiere i det sparebankeide forsikringsselskapet. 


Vekst og utvikling

- Vi ser på dette valget av samarbeidspartner som avgjørende for vår videre vekst og utvikling. Vi inngår et langsiktig og fremtidsrettet samarbeid. Investeringen i Frende er både strategisk og kommersiell, sier Jakob Ruud, administrerende direktør i Varig Hadeland.

Fra 1. januar 2021 skal de tre Varig-selskapene bidra til en bredere distribusjon av Frende Forsikring.


Til stede lokalt

- Gjennom samarbeidet med Frende Forsikring kan vi bygge videre på styrken vi har gjennom gode relasjoner og aktivt samfunnsengasjement. Dette er svært viktig for oss som lokale og kunde-eide forsikringsselskaper, sier daglig leder Sidsel Rian i Varig Orkla Forsikring.

Begge parter har en forretningsstrategi basert på lokal rådgiving og tilstedeværelse kombinert med gode digitale støttefunksjoner.

Erik Bjordal- Våre tre nye medeiere holder til i områder hvor de 15 eierbankene våre ikke har lokalkontorer i dag. Varig-selskapene har gjennom generasjoner vist at de kan forsikring og bidrar til lokalsamfunnet, helt i tråd med Frende-modellen. Dette er begynnelsen på en ny konstellasjon i forsikrings-Norge. Sammen skal vi lage ny forsikringshistorie, sier Erik Bjordal, salgs- og markedsdirektør i Frende Forsikring. 


Strategisk samarbeid

Den første brannkassen ble etablert tidlig på 1800-tallet da folket på bygdene så behovet for å stå sammen når branntragedien rammet. På det meste var det 260 gjensidige brannkasser i Norge. De fleste brannkassene fusjonerte inn i Gjensidige Forsikring i tiden frem til 1999.

Sparebankeide Frende Forsikring har de siste årene vært blant de mest voksende selskapene i Norge og forvalter en samlet forsikringsportefølje på MNOK 3086. Årlig avkasting har vært på over 20 prosent de siste årene.

- Våre tre selskaper har vært til stede i nesten 180 år. Med det strategiske grepet vi nå gjør med Frende-avtalen, gir det oss mulighet til fortsatt å være lokale forsikringsselskap i et samarbeid med lokale sparebanker. Vi har gjennom denne avtalen lagt fundamentet for å kunne videreutvikle vår virksomhet, sier Vidar Skaar, administrerende direktør i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.


Solide partnere

Varig Hadeland, Varig Orkla og Varig Nordmøre og Romsdal forvalter en samlet forsikringsportefølje på 575 millioner kroner og har en samlet egenkapital på i underkant av en milliard kroner.

Våre bedriftsløsninger