Bedrift

Nå øker konkurrentene dine pensjonssparingen

Kvinne og mann på flyplass

De ansatte ville ha det og nå følger bedriftseierne opp. En av tre sier de skal øke pensjonssparingen til sine ansatte i nærmeste framtid. 

Tallet kommer fra en pensjonsundersøkelse Mercer har gjennomført. Samtidig sier to av tre i Frende sin egen pensjonsundersøkelse at de ønsker økt sparing til pensjon

Dette vinner bedriften din på økt pensjon 

En 25-åring med 500 000 i året får mer enn 37 000 kroner ekstra* i pensjon årlig med én prosent økt sparing. 

* 80 prosent aksjeandel og utbetaling over ti år

  • KonkurransefortrinnGode ordninger har aldri vært viktigere i kampen om de beste folka. 
  • Penger spart på rekruttering: Pensjonsgoder gjør det lettere å beholde nøkkelpersoner. 
  • Trivsel og trygghet: Økt pensjon skaper økonomisk trygghet og trivsel. 
  • Viser at du følger med: Ansatte hører stadig mer om pensjon i media. La dem vite at de er godt tatt vare på hos deg. 
  • Ambassadører: En fornøyd ansatt er den beste ambassadøren du kan ha. 
  • Gunstigere skatt: Det er skattemessig mye gunstigere med økt pensjonssparing enn økt lønn. 

Slik kan du øke pensjonssparingen

Våre bedriftsløsninger