Bedrift

To av tre ville valgt økt sparing til pensjon

Tord Tøsse

To av tre ønsker økt sparing til pensjon som en del av de lokale tilleggene. Husk det i neste lønnsrunde. 

Tallene kommer fra en pensjonsundersøkelse Respons Analyse har utført for Frende Forsikring. 

- Hele 67 prosent sier at de vil prioritere økt sparing til pensjon ved lokale lønnsoppgjør, sier pensjonsekspert hos Frende Forsikring, Tord Tøsse.

Dagbladet har snakket med Tøsse og flere andre pensjonseksperter om det å velge økt pensjon foran lønn. Alle er enige om at det både for arbeidstaker og arbeidsgiver er smart å velge pensjon foran lønn. 

Flest positive på Vest- og Sørlandet 

I spørreundersøkelsen er ansatte i privat sektor spurt hvordan de stiller seg til pensjon ved lønnsoppgjøret. 

Ett av spørsmålene vi stilte var hvordan de ville foretrekke eventuelle tillegg. 

- 60 prosent svarer at de vil ha det lokale tillegget som en kombinasjon av økt pensjonssparing og ekstra lønn. Syv prosent sier at de ville foretrukket at hele det lokale tillegget ble gitt i form av økt pensjon, sier Tøsse. 

60 prosent svarer at de vil ha det lokale tillegget som en kombinasjon av økt pensjonssparing og ekstra lønn.

En interessant betraktning er at vest- og sørlendinger er mest positive til økt pensjonssparing. Mens det er 62 prosent av østlendingene som vil øke sparingen til pensjon og 67 prosent av innbyggerne i Trøndelag og Nord-Norge som vil gjøre det samme, så sier hele 74 prosent av vest- og sørlendingene at de prioriterer pensjon. Samtidig er det også i denne regionen at flest ønsker å gå tidlig av med pensjon. 

- Kanskje er det den sindige vestlendingen som spinker og sparer og har en langsiktig horisont som skinner gjennom i tallene, sier Tøsse. 

Interessert i spleiselag

Vi spurte også om det kunne være interessant med et spleiselag om pensjon med arbeidsgiver. Det betyr for eksempel at arbeidsgiver øker pensjonssparingen med to prosent, men en av disse prosentene trekkes fra den ansattes lønn. 

- 24 prosent sier at dette er "svært interessant", mens 31 prosent sier at det er "ganske interessant" og 11 prosent er usikre, sier pensjonseksperten. 

Totalt er altså et klart flertall positive til en slik spleiseløsning om økt pensjonssparing. 

Smart å spare til pensjon gjennom arbeidsgiver

Det er flere grunner til at det er smart å spare til pensjon gjennom arbeidsgiver. 

  • Utbetalt lønn må du skatte av i dag, noe som gjør at du har mindre å spare til pensjon. Pensjon som arbeidsgiver setter av beskattes ikke før den utbetales. Dermed får du renters rente på et mye større beløp i mange år. I tillegg vil du som pensjonist få en lavere skattesats enn du har som yrkesaktiv. 
  • Sparing til pensjon fungerer i praksis som en tvungen spareordning. For de som ikke er strukturerte nok til å spare til pensjon selv er dette altså hjelp til egen pensjonssparing. 
  • I en pensjonsavtale er det bedriften som betaler administrasjon og forvaltningskostnadene, i motsetning til ved privat sparing. 

Våre bedriftsløsninger