Bedrift

Spleiser for en bedre pensjon

Atle Jenssen fra Seljelid Truckutleie

Pensjon er viktig, det har både ledelse og ansatte i Seljelid Truckutleie forstått. Derfor har de blitt enige om en avtale hvor de sammen spleiser for en bedre pensjon. 

- Vi ønsket å gjøre pensjonen til våre ansatte bedre. I stedet for en krone eller to i lønnstillegg ble vi derfor enige om å prioritere pensjon ved årets lønnsoppgjør, sier daglig leder i Seljelid Truckutleie, Atle Jenssen. 

Fra to til fire

Seljelid Truckutleie er et selskap med ti ansatte. Som navnet indikerer driver de med salg, utleie og service på trucker. Bedriften har kontorer på Dokken i Bergen og på Mongstad.

"Det er mye fokus på pensjon om dagen og det å da kunne tilby en god pensjonsordning er positivt"

Atle Jenssen, daglig leder

Fra før hadde bedriften inngått en minimumsavtale for sine ansatte. Det vil si at det av lønnen ble satt av to prosent til pensjon. Tall fra Finans Norge viser at 35 prosent av alle innskuddspensjonsavtaler er på dette minimumsnivået. 

Etter gode innspill fra rådgiveren sin i Frende, ble ledelsen sammen med de ansatte enige om en spleiseavtale, for å løfte fremtidig pensjon. 

- Vi luftet dette med de ansatte i forkant og responsen var veldig positiv. Sammen har vi dermed løftet innskuddet fra to til fire prosent av lønnen, hvor partene bidrar med en prosent hver. I tillegg har vi lagt på en uføredekning som de ikke hadde fra før, sier Jenssen. 

Mer attraktiv som arbeidsgiver

Den dagen de ansatte i Seljelid Truckutleie går av med pensjon kan de dermed se frem til en betydelig bedre pensjonstilværelse med adskillig mer å rutte med enn de ellers ville hatt. Dette kan være med å bidra til at de ansatte blir værende lenger i jobben. Jenssen tror også at det kan være med på å gjøre dem mer attraktiv i en rekrutteringssammenheng. 

- Det er mye fokus på pensjon om dagen og det å da kunne tilby en god pensjonsordning er positivt, sier Jenssen.

Han poengterer at selv om noen av medarbeiderne mot formodning skulle velge å slutte, så får de uansett pensjonspengene med seg. 

- Dette er deres penger som settes av til deres pensjon, sier Jenssen. 

Vil du også ha en bedre pensjonsavtale? Ta kontakt med en av våre pensjonsrådgivere, så hjelper vi deg

Pensjon - kanskje det viktigste du gjør for dine ansatte!

Våre bedriftsløsninger