Bedrift

Derfor bør bedriften ha styreansvar

gruppe jobber styreansvar

Det sitter veldig mange mennesker i styrene til alle små og mellomstore bedrifter i Norge. Noen er proffe og vet hva de sysler med, mens andre stiller opp i egenskap av å være venn eller familie. Kompetansen er mildt sagt varierende. 

Nesten to av tre 
aner ikke at styremedlemmer kan bli holdt økonomisk ansvarlig. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse fra Norstat, utført på vegne av Frende. Så lenge bedriften går bra, er det kanskje ikke så mye å bekymre seg for, men det kan jo gå galt også.

Går firmaet over ende, kan styremedlemmene bli holdt økonomisk ansvarlige.

Hvert år går flere tusen både aksjeselskaper og enkeltpersonsforetak konkurs i Norge. I kjølvannet etter alle disse konkursene er det naturlig nok mange kreditorer som vil ha pengene sine tilbake. I verste fall er det styremedlemmene som blir holdt økonomisk ansvarlige. 

Hvis bedriften din ikke har styreansvarsforsikring, kan dette bli skjebnesvangert for dem som sitter i styret. Hvis du blir holdt personlig ansvarlig, kan resultatet være at du må vinke farvel til hele privatøkonomien din. 

Tunge rettsprosesser

Et eksempel på dette er fra en nylig rettsak hvor erstatningskrav ble fremmet mot styremedlemmene i en ideell stiftelse, etter at stiftelsen gikk konkurs. De saksøkte vant i tingretten og ble frifunnet ansvar, men tapte i Gulating lagmannsrett. Forsikringsekspert Arnstein Heimset i Frende forteller:

- Dette er viser at styreansvaret er viktig, også i en frivillig organisasjon. Vi ser at det forventes at styremedlemmer har oversikt over til dels vanskelige juridiske og økonomiske forhold, selv om man i utgangspunktet ikke har forutsetningene for det. Avgjørelsen kan ankes til Høysterett. Hvis den kommer til behandling der, vil dommen skape presedens for senere tilfeller.


Dyr vennetjeneste 

Loven om at skadelidende parter kan rette krav mot styret er ikke ny, men det er først i senere år at kreditorene, i økt omfang, har begynt å benytte seg av muligheten. Mange ser dette i sammenheng med at næringslivet har hardnet til, og at terskelen er blitt lavere for å gå til sak mot et styre eller styremedlem. 

Nå er det heldigvis ikke slik at styret står ansvarlig for alle erstatningskrav. Hvis styret skal holdes ansvarlig, må styret ha opptrådt klanderverdig og utvist uaktsomhet. Men hva betyr det? Et eksempel på uaktsomhet er at selskapet velger å betale utbytte til aksjonærene i stedet for å betale inn offentlige avgifter som skatt og merverdiavgift. 

Hvis styret gjør forsvarlige vurderinger, vil det heller ikke bli holdt som erstatningsansvarlig. 

Mange er styremedlemmer av den enkle grunn at noen må sitte i styret. Du stiller gjerne opp for venner og familie, men glemmer, sluntrer unna eller mangler kunnskapen du trenger om de formelle forpliktelsene du har. Da kan det fort bli en kostbar vennetjeneste. Du må huske at det er de som sitter i styret som har det øverste ansvaret i bedriften. 


Over halvparten blir dømt 

Godt over halvparten av alle rettsaker som handler om styreansvar, ender med at styremedlemmet blir dømtErstatningskravene er som regel på mellom én og fem millioner kroner. Hvis denne verdien ikke kan hentes ut fra bedriften, må styremedlemmet betale fra egen lomme. Hadde du klart det? Eller hadde du blitt nødt til å selge huset, bilen eller fritidsbåten? 

Med styreansvarsforsikring hos Frende, tar advokatene og saksbehandlere våre saken frem til den avsluttes ved dom eller forlik. Og hvis dere taper en eventuell rettssak, dekker forsikringen utgiftene og erstatningskravet. 

Vi anbefaler alle bedrifter til å kjøpe styreansvarsforsikring. Den dekker samtlige styremedlemmer og varamedlemmer sitt erstatningsansvar. Den reduserer også risikoen for at styremedlemmene må betale for andres økonomiske tap. 

Våre bedriftsløsninger