Bedrift

Nå må alle bedrifter informere om de har styreansvar

møte_styremøte_kontor.jpg
Alle bedrifter må nå informere om de har styreansvarsforsikring. Dette skal stå i årsberetningen, og er nytt i 2021.

Lovendringen gjør at alle bedrifter må fortelle om de har denne forsikringen eller ikke i årsberetningen. Bedriften må altså oppgi om styremedlemmer og daglig leder sitt mulige økonomiske ansvar gjennom vervet er dekket. 

Større åpenhet

- Det er ikke et krav om å ha forsikringen, men endringen gjør det enkelt for investorer, ansatte og andre å se om bedriften har beskyttet sine styremedlemmer mot mulig økonomisk ansvar, sier Arnstein Heimset, som er underwriter i Frende.

- Vi synes det er viktig og riktig med en slik regelendring. Den fører til større åpenhet, ikke minst for styremedlemmer som skal gjøre en innsats for bedriften. Vi har i lang tid snakket om hvordan dugnadsviljen din som styremedlem kan ruinere deg, sier Heimset.

Denne lovendringen er et godt steg på veien for å synliggjøre styremedlemmers økonomiske risiko uten styreansvarsforsikring.


Bra for alle parter

- Økt synlighet er positivt, og jeg tror kravet om publisering i årsrapporten vil skape mer bevissthet rundt styremedlemmenes personlige ansvar. De som ikke har tatt stilling til om de bør ha en styreansvarsforsikring må i større grad gjøre dette. Og deres ansatte har større oversikt når de vurderer om de vil bli styremedlem eller ikke, sier leder for salg i bedriftsmarkedet for Frende, Ketil Sæthre.

Våre bedriftsløsninger