TrumfForsikringSvart@1xTrumfForsikringSvartaccidentaccount circle 1account circleaccount filesaccount find 1account group 4accountadd 1airplane cancelalarm soundambulanceanchoranimal footprintarrow rightbadge check 2badge questionball soccerbarnbinboat 2boatbone brokenbook open 4book paragraphbox forwardbox handle 1briefcase-businessbriefcase businessbriefcasebroken screenbuilding-industrybuilding industrybusiness man 2calendar 2camera 4cancer ribbon 2car firecar keycar lock Slice 1 caravancart filledcartcertificate 2Artboardchat bubble dotschat double bubble 4check 1check 3check badge filledcheck badgecheck circle 2check listcircle exclamationclosecoins 2construction shovelconstruction wallcontentcowcyberdiamond ringdisable signdocument-writingdocument writingdocumentsdove email forwardemail send 1email sendemailerrorfile add 2file bar graph editfile bar graphfile checklist editfile edit 2file hand 1file handfile line graphfile pdffile tablefirefolder editfolder filesfolder questionfrende logo hvitgarantigarantiglobe 2graph bar increasegraphsgroup editgroup favorite stargroup lockgroup protecthamburgerhard hatheadphoneheart angelheart handshakeheavy machineryhelmet-hardhathelmet hardhathelmet motorcyclehomehorseid card 1keyboardlist bullets 2location pinlock close 1logo facebooklogo instagramlogo linkedinlogo twitter birdmedical bedmedical cross snakemedical documentmessage bottlemobile phone brokenmobile phone portraitmopedmotorcyclemotorhomemousenavigation next 3navigation next 4pageparagraph_privatepencil circlepencil write 2percent badgeperson 1person add 1person edit 1person information 1person lock 1person protect 1person setting 2person subtract 1person upload 1person view 1person warning 1pet bonepet yarn ballphone call incomingphonepickup truckpiggy bankpoultryreportsearchserver timeout 128_husdyrsheepshield 7shop-buildingshop buildingshopping bag checkshovelsmiley frown 2smiley smile 2snowmobilesuccesstall-buildingtall buildingtask check 1task edittask upload 2teddytractortrailertraveltruckunregistered caruser chat 2vacationhouseview module 2vintage carwarning triangleGroupwheelchair pluswheelchair uwheelchairwindow application 5window list userwrap text side

Søk i feltet over...

Ung kvinne sitter i vinduskarmen og ser ut

Flere blir ufør og 70 prosent aner ikke hva de får utbetalt

Bedrift

Antallet uføre i Norge stiger, viser tall fra SSB. – Samtidig aner ikke 7 av 10 nordmenn hva de får utbetalt hvis de blir ufør, sier Frendes pensjonsekspert. 

En ny undersøkelse utført av YouGov for Frende Forsikring viser at 7 av 10 nordmenn ikke vet hva de får utbetalt hvis de blir ufør. 

Samtidig viser tall fra SSB sluppet 19. oktober en økning på 6400 uføretrygdede i Folketrygden. Totalt er 337 600 mennesker ufør nå, eller 9,8 prosent av alle 18-67 åringer. 

- Den nye økonomiske hverdagen har trolig kommet som et sjokk for mange av disse, sier Stein Lund, pensjonsekspert hos Frende Forsikring.

Slik er Frende uførepensjon

Flere unge blir ufør

Stein Lund, pensjonsekspert i Frende Forsikring- Andelen uføre blant de eldste faller, altså blir de eldre stadig friskere. Det har vært en langvarig trend. Selv om det er flere eldre som er ufør, tar de under 55 år kraftig innpå. Derfor øker det totale antall uføre i Norge, sier Lund. 

Undersøkelsen til Frende viser også at nesten halvparten av oss (48 prosent) ikke har forsikret inntekten sin på noen måte. Stein Lund mener norske arbeidsgivere bør merke seg dette. 

- Økonomisk trygghet er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gi sine medarbeidere, men også bedriften vil tjene på det. Undersøkelser viser at medarbeidere som føler seg økonomisk trygge presterer bedre og blir mer lojale, sier Stein Lund, pensjonsekspert hos Frende Forsikring.

Dette gir lojale ansatte

80 prosent av oss ville prestert bedre på jobb og vært mer lojale hvis arbeidsgiveren ga bedre ansattgoder. Det viser en undersøkelse fra konsulentselskapet Mercer. 

Fire av ti nordmenn sier i undersøkelsen til Mercer at de opplever stress rundt sin egen økonomiske situasjon. Og åtte av ti sier altså at de ville prestert bedre og vært mer lojale om arbeidsgiver hadde hatt bedre ansattgoder, deriblant bedre pensjonsavtaler. 

- Med en uførepensjon kan arbeidsgiver sikre sine ansatte den dagen helsen svikter eller de blir skadet, sier Stein Lund i Frende. 

Får mellom 40 og 66 prosent

Noe av det som rammer privatøkonomien hardest er det å bli ute av stand til å jobbe, enten som følge av sykdom eller skade. 

- De fleste vil i en slik situasjon oppleve et betydelig fall i inntekten. Uten en god uførepensjon gjennom arbeidsgiver vil du som regel bare sitte igjen med mellom 40 og 66 prosent av den lønnen du hadde som yrkesaktiv, noe som tilsvarer å gå uten lønn omtrent hver andre eller hver tredje måned, sier Lund. 

Det sier seg selv at for de fleste vil en slik lønnsreduksjon være dramatisk og ikke tilstrekkelig til opprettholde dagens livsstandard. 

Vil du spare litt selv til egen pensjon?

Frykter renteøkning, ikke uførhet

- Mange frykter en renteøkning på lånet på 2-3 prosent, men de reflekterer ikke over en eventuell overgang til uførepensjon, sier Lund. Han viser til tall fra Finans Norge hvor det kommer frem at færre enn 1 av 5 innskuddsordninger har en tilknyttet uførepensjon. 

Et av de viktigste grepene en bedriftsleder kan ta for å sørge for økt trygghet for medarbeiderne er derfor å gi dem en god uførepensjon. Dette er en pensjon som kompenserer for deler av det inntektstapet den ansatte får hvis de ikke lenger kan jobbe. 

- Bedrifter som har gode ansattordninger vil stå sterkere i kampen om de beste medarbeiderne fremover og det er ingen tvil om at medarbeiderne vil være veldig takknemlige den dagen behovet oppstår, sier Frendes pensjonsekspert.

Kan opprettholde livsstandard

Uførepensjonen trer i kraft etter at medarbeideren har vært minst 20 prosent syk i 12 måneder og varer helt frem til han eller hun blir frisk eller blir pensjonist. Hvor mye som utbetales er avhengig av lønn før sykdom og graden av arbeidsuførhet.

- En bedriftsleder kan gi de ansatte inntil 75 prosent av lønnen de har i dag hvis de blir uføre, inkludert det han eller hun får fra folketrygden og eventuelle rettigheter fra tidligere arbeidsgivere. Dette vil for mange være nok til at de kan opprettholde den livsstandarden de har til tross for at de har blitt arbeidsuføre, sier Lund. 

Våre bedriftsløsninger