briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Best på uførerente

Frende har økt de årlige utbetalingene av uførerenten med 7,7 prosent i snitt de siste tre årene.

Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 40 år senere, når han eller hun runder 60.

Tør du ha en uførerente som ikke oppjusterer utbetalingen årlig?

Frende har størst årlig økning i bransjen

I Frende regulerer vi den årlige utbetalingen etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres årlig med et eventuelt overskudd på uføreforsikringen

I snitt har det betydd en årlig økning i utbetalingene av uførerenten med hele 7,7 prosent hos Frende de siste tre årene. Vi er et av få selskaper som oppjusterer utbetalingen.

En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke betydelig ut, men i det lange løp er summene store – og avgjørende. 

I Frende kan du få en uførerente som dekker inntil 90 prosent av inntekten din, inkludert det du får fra Folketrygden.

Du får hele summen

Begge våre uføreforsikringer gir deg penger når du har vært minst 50 prosent sykmeldt i ett år. 

Etter ett år faller sykepengene fra det offentlige bort. Da er det viktig å ha en uføreforsikring. Slik fungerer våre to forsikringer etter ett år: 

  • Uførerente: du velger først en forsikringssum. Du får så en månedlig utbetaling frem til du er 67 år gammel, så sant du er minst 50 prosent sykmeldt. 
  • Uføre pluss: du velger først en forsikringssum. Den gir deg også rett til forskuttering på inntil 1 prosent hver måned. Det betyr at hvis du har avtalt en sum på 1 000 000 kroner får du 10 000 kroner utbetalt per måned som forskuttering, så lenge du er 100 prosent sykmeldt. Hvis du er 50 prosent sykmeldt får du 0,5 prosent forskuttert utbetaling hver måned. Blir du minst 50 prosent varig ufør etter to år betaler vi resten av den avtalte summen til deg. 

Visste du at du kan kombinere disse to forsikringene? 

Vi kan se på et eksempel som viser hvordan de to kan kombineres. La oss si at du kjøper en uførerente på 50 000 kroner per år, og en uføre pluss på 500.000 kroner. Så blir du 100 prosent sykmeldt i ett år. Hva skjer da? 

  • Uførerenten gir deg 50 000 kroner / 12 måneder = 4167 kroner utbetalt per måned helt til du er pensjonist (så lenge du er minst 50 prosent sykmeldt). Du skatter 4,8 prosent av summen og får samme utbetaling om du er 50 prosent eller 100 prosent sykmeldt, fordi denne forsikringen ikke er gradert. 
  • Uføre pluss gir deg 1 prosent av 500 000 kroner = 5000 kroner per måned til du har fått totalt 500 000. Hvis du er 50 prosent sykmeldt utbetales halvparten av dette, altså 2500 kroner per måned. Du skatter ingenting av summen. Blir du minst 50 prosent varig ufør får du utbetalt den delen av beløpet du ikke allerede har fått som forskudd. 

Gjelder over hele verden

Vi dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Har du forsikring i Frende skal den være fleksibel og enkel å forholde seg til. Derfor har vi for eksempel ingen krav til at kundene våre bor i Norge etter at forsikringen er etablert.

Du trenger heller ikke ha medlemskap i Folketrygden etter at avtalen er etablert. Det eneste kravet er at du må være medlem av folketrygden når du kjøper forsikringen.

Det gir deg større frihet til å gjøre som du selv vil uten at det får konsekvenser for livsforsikringen din.