Best på uførepensjon

Uførepensjon gir månedlig utbetaling. Dette er vår beste uføreforsikring. 

Frende øker den årlige utbetalingen så ofte vi kan.  

Vi synes det er helt urimelig at en 20-åring som blir ufør skal få utbetalt den samme summen 40 år senere, når han eller hun blir 67.


Frende har hatt størst økning i bransjen

I Frende regulerer vi den årlige utbetalingen etter en såkalt overskuddsdeling. Det betyr at utbetalingene oppjusteres med et eventuelt overskudd på uføreforsikringen

Vi er et av få selskaper som over tid har oppjustert utbetalingen, og har i lang tid hatt størst årlig økning i bransjen.

En økning med noen prosent årlig høres kanskje ikke betydelig ut, men i det lange løp er summene store – og avgjørende. 

Tør du ha en uførerente som ikke oppjusterer utbetalingen?

Utbetalingen fra Frende kommer i tillegg til det du får fra Folketrygden.

Uførepensjonen i Frende er ugradert. Det betyr at du får full utbetaling selv om du ikke er 100 prosent ufør.

Du får hele summen

Våre uføreforsikringer gir deg hele forsikringssummen hvis du blir ufør. 

Begge våre uføreforsikringer gir deg penger når du har vært minst 50 prosent sykmeldt i ett år. 

Etter ett år faller sykepengene fra det offentlige bort. Da er det viktig å ha en uføreforsikring. Slik fungerer våre to forsikringer etter ett år: 

  • Uførepensjon: du velger først en forsikringssum. Du får så en månedlig utbetaling frem til du er 67 år gammel, så sant du er minst 50 prosent sykmeldt. 
  • Uførekapital med forskudd: du velger først en forsikringssum. Den gir deg også rett til forskuttering på inntil 1 prosent hver måned. Det betyr at hvis du har avtalt en sum på 1 000 000 kroner får du 10 000 kroner utbetalt per måned som forskuttering, så lenge du er 100 prosent sykmeldt. Hvis du er 50 prosent sykmeldt får du 0,5 prosent forskuttert utbetaling hver måned. Blir du minst 50 prosent varig ufør etter to år betaler vi resten av den avtalte summen til deg. 

Gjelder over hele verden

Vår forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor. 

Vi dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Har du forsikring i Frende skal den være fleksibel og enkel å forholde seg til. Derfor har vi for eksempel ingen krav til at kundene våre bor i Norge etter at forsikringen er etablert.

Du trenger heller ikke ha medlemskap i Folketrygden etter at avtalen er etablert. Det eneste kravet er at du må være medlem av folketrygden når du kjøper forsikringen.

Det gir deg større frihet til å gjøre som du selv vil uten at det får konsekvenser for livsforsikringen din.