Best på uførepensjon

Uførepensjon gir månedlig utbetaling. Dette er vår beste uføreforsikring. 

Uførepensjon hos Frende gir månedlig utbetaling hvis du blir syk. Dette er vår beste uføreforsikring og gir deg økonomisk trygghet helt til du er 67 år. 

Det er minst like viktig å forsikre inntekten din som å forsikre hus og bil. Mange som blir syke vil nok også si at det er viktigere, siden pengene du får utbetalt ved langvarig sykdom kommer månedlig, ikke bare en gang. 


Slik fungerer det

Uførepensjon hos oss er veldig enkelt og settes i gang når du har vært sykmeldt i mer enn 12 måneder. Fram til da har du fått sykepenger fra jobben din. Etter 12 måneder går du fra dette til å få såkalte arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dette merker du godt på hvor mye penger du får inn på konto hver måned. 

Hvis du kun har arbeidsavklaringspenger fra NAV får du minst 34 prosent lavere inntekt. Og jo mer du tjener på jobben til vanlig, jo mer penger mister du. For å klare å betjene utgiftene du har i dag bør du ha en uføreforsikring som gjør at du kan opprettholde levestandarden hvis noe skjer. 

Hvor mye lavere inntekt tåler økonomien din? Det hjelper vi deg med å finne ut når du snakker med oss om uføreforsikring.