50% ufør gir 100% utbetaling

Utbetales til deg hver måned helt til du er 67 år gammel. 

Begge våre uføreforsikringer gir deg penger når du har vært minst 50 prosent sykmeldt i ett år. 

Etter ett år faller sykepengene fra det offentlige bort. Da er det viktig å ha en uføreforsikring. Slik fungerer våre to forsikringer etter ett år: 

  • Uførepensjon:
    Hvis du blir minst 50 prosent sykmeldt i ett år, får du 100 prosent utbetaling. Denne sikre inntekten kommer inn på kontoen din hver måned så lenge du er minst 50 prosent sykmeldt helt fram til du er 67 år. 

  • Uførekapital med forskudd:
    Denne gir deg rett til forskuttering på inntil 1 prosent av forsikringssummen du har valgt hver måned. Hvis du er 50 prosent sykmeldt i ett år får du 0,5 prosent av forsikringssummen. Så hvis du er 100 prosent ufør og har en forsikringssum på 1 million får du 10 000 kroner hver måned. Som 50 prosent ufør med 1 million i sum får du 5000 kroner i måneden. Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør etter to år får du alt som gjenstår av forsikringssummen din, utenom det du allerede har fått utbetalt.