Frende har gratis medisinsk rådgivning

Medisinsk rådgivning
Har du en alvorlig sykdom eller en kronisk lidelse og lurer på om du er dekket for det på reiseforsikringen? Frende gir deg gratis medisinsk rådgivning før avreise. 

Leger og sykepleiere hos alarmsentralen vår, Falck Global Assistance (FGA), er spesialister på reisemedisin. De kan gi deg forsikringsmedisinske og konkrete reiseråd rundt den aktuelle reisen. 

De vil kunne gi deg råd og anbefaling om: 

  • Din konkrete situasjon. Hvor trolig det er at sykdommen din forverres, og om det er sannsynlig at forsikringen dekker deg hvis du blir sykere under reisen. 
  • Forholdsregler du bør ta.
  • Anbefalte reisemål ut fra det du lider av. 
  • Hvilke sykehus eller behandlingsteder vi anbefaler hvis du blir syk på reise. 

Reiseforsikringen dekker ikke reisesykeutgifter som følge av at du er syk før avreise hvis det er sannsynlig at komplikasjon, forverring eller behandlingsbehov vil oppstå i løpet av reisen.

Frende tilbyr gratis medisinsk rådgivning hvis du er syk og lurer på om du vil være dekket under reisen. 

Du bør kontakte Falck Global Assistance hvis:

  • Du har en kronisk lidelse
  • Du har en alvorlig sykdom
  • Du har vært gjennom en operasjon/inngrep
  • Du nylig har vært innlagt på sykehus
  • Du nylig har fått endret medisinsk behandling
  • Du venter på utredning, operasjon eller annen behandling 

Falck Global Assistance kan kontaktes på telefon +47 21 49 59 52 hver dag mellom klokken 08.00 og 17.00, eller på e-post mpa@no.falck.com

Foto: Gry Monica Hellevik/Falck Global Assistance. 

Våre forsikringer