briefcase-business Created with Sketch. building-industry Created with Sketch. Slice 1 Artboard Created with Sketch. document-writing Created with Sketch. garanti helmet-hardhat Created with Sketch. shop-building Created with Sketch. tall-building Created with Sketch. TrumfForsikringSvart@1x Created with Sketch. Group Created with Sketch.

Søk i feltet over...

Reiseforsikringen med uslåelige vilkår

Norges beste reiseforsikring gjelder over hele verden i 75 dager. Du er også dekket på fritiden – når du ikke er hjemme, på jobb eller skole. Sjekk våre dekninger opp mot våre nærmeste konkurrenter. 

Dekning Frende Forsikring Nest beste forsikringsselskap Tredje beste forsikringsselskap
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
50 000 kr 0 kr 0 kr
Ubegrenset 40 000 kr Ubegrenset
40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr
Ubegrenset 40 000 kr Ubegrenset
3000 kr 2500 kr 0 kr
Ubegrenset Ubegrenset 10 000 kr
75 dager 90 dager 70 dager
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset 120 000 kr Ubegrenset
6000 kr 6000 kr 5000 kr
6000 kr 6000 kr 3000 kr
5000 kr 0 kr 3000 kr
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr
500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
700 000 kr 700 000 kr 500 000 kr
500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
15 000 000 kr 15 000 000 kr 15 000 000 kr
100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr
Dekning Frende Forsikring Nest beste forsikringsselskap Tredje beste forsikringsselskap
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
50 000 kr 0 kr 0 kr
Ubegrenset 40 000 kr Ubegrenset
40 000 kr 40 000 kr 30 000 kr
Ubegrenset 40 000 kr Ubegrenset
3000 kr 2500 kr 0 kr
Ubegrenset Ubegrenset 10 000 kr
75 dager 90 dager 70 dager
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset 120 000 kr Ubegrenset
30 000 kr 30 000 kr 25 000 kr
30 000 kr 30 000 kr 15 000 kr
5000 kr 0 kr 3000 kr
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
Ubegrenset Ubegrenset Ubegrenset
150 000 kr 150 000 kr 100 000 kr
500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
700 000 kr 700 000 kr 500 000 kr
500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
15 000 000 kr 15 000 000 kr 15 000 000 kr
100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr

Våre forsikringer