Aktuelt

Stadig flere svindles av sine kjære

Mann hjelper eldre kvinne med bruk av PC

Tenk deg at den du er mest glad i gjør deg til gjeldsslave. - Vi har sett en tidobling i antallet saker der ID-tyven er en av dem som står offeret aller nærmest.

- Det er det ultimate sviket. Plutselig står du i et hav av løgn, bedrag og milliongjeld. Og attpåtil er det den siste du kan forestille deg som står bak, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

Godtroende nordmenn

Samtidig som stadig flere svindles viser en undersøkelse fra NorSIS at tre av ti nordmenn deler de private passordene sine med andre. Hele 43 prosent i aldersgruppen 15-33 år har delt passordene sine. Nordmenn over 55 år flinkest til å holde koden for seg selv.

- Undersøkelsen viser også at nesten fire av ti nordmenn skriver ned viktige passord. Det er ikke lurt. Du må ikke være for godtroende med slik informasjon. Havner den på feil hender kan skadevirkningene følge deg i mange år, sier Brekken.

Pass på passordet

  • Aldri del passordet med noen, ei heller ektefelle eller andre som står deg nær
  • Aldri skriv ned passordet slik at det kan bli funnet
  • Ha et eget BankID-passord
  • Ikke ha et passord som noen kan gjette seg til

Hvis du selv har delt passordet til din BankID kan banken holde deg ansvarlig for eventuelt ID-misbruk og gjeld.

Frende innboforsikring hjelper deg 

Frende har inkludert dekning ved identitetstyveri eller nettmisbruk i innboforsikringen

Du har begge dekningene helt uten ekstra kostnad. 

- Det er en stor jobb å rydde etter et slikt tyveri, og det kan være overveldende å stå alene med oppgaven. Hvis du oppdager noen tegn på at du er utsatt for ID-tyveri bør du ta kontakt med oss med det samme, sier Einar Brekken i Frende. 

Godt skjult

Ofte er det vanskelig å oppdage et slikt misbruk før det har gått lang tid. Svindleren kan for eksempel ha stoppet posten din for å øke sannsynligheten for at du ikke oppdager transaksjonene. 

- Vi har sett tilfeller hvor ID-tyven er ektefellen, samboeren, forelder som svindler eget barn, barn som svindler foreldre og barnebarn mot besteforeldre. Det har også kommet inn saker til oss der nære venner står bak, sier Rikard af Sandeberg hos datasikkerhetsekspertene i Affinion, som samarbeider med Frende om opprydning i slike saker.

Mer enn 150 000 nordmenn over 18 år har blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene, viser tallene fra NorSIS. I undersøkelsen har de som har blitt utsatt for ID-tyveri blitt spurt om de har anmeldt forholdet. Kun tre av ti har gjort det.

Psykologer advarer 

Skadevirkningene av et ID-tyveri kan være mange.

- Psykologer og terapeuter har begynt å se de emosjonelle effektene hos ofre for ID-tyverier. Tap av kontroll, usikkerhet, frykt og maktesløshet medfører gjerne akutte stressreaksjoner i form av søvnvansker, konsentrasjonsvansker, hjertebank, nummenhet og tankespinn, sier psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT. På lengre sikt kan reaksjoner som angst, sorg og depressive symptomer gjøre seg gjeldende.

Tragiske omstendigheter 

Ofte er det personlige tragiske omstendigheter som ligger bak et ID-tyveri der en i nær familie er den skyldige. Spill- eller rusavhengighet er gjengangere. Det samme er en økonomi som har gått over styr av andre årsaker.

- Som oftest kommer bedrageriet som en total overraskelse på både offer og familien. Det er dypt tragisk for både gjerningsperson og offer, sier produktsjef Einar Brekken.

Føler skam

Mange skammer seg over å ha blitt lurt og unnlater å anmelde forholdet. 

- Å bli sveket av en person du er glad i kan gi en voldsom indre konflikt. På den ene siden elsker du personen og på den andre føler du et sterkt sinne for at nettopp vedkommende satte deg i en så vanskelig situasjon, sier Horverak.

Enkelte kan kjenne skyld: "Hvorfor forsto jeg ikke tidligere hva som foregikk?" "Hvorfor klarte jeg ikke å hjelpe?". For å beskytte den man er glad i, unngår man kanskje å anmelde saken.

- Noen familier føler en så sterk skamfølelse at det forblir en hemmelighet som aldri mer snakkes om, men som kanskje endrer dynamikken i relasjonene for alltid, forteller Horverak.

Proffene bruker sosiale medier

I andre tilfeller ser Affinion at proffer står bak ID-tyveriene. Her tyr svindleren gjerne til ekstreme virkemidler over lang tid. I disse tilfellene er sosiale medier som Tinder og andre sjekke-apper blitt viktig. Folk møtes og innleder et romantisk forhold. Tilliten bygges over tid, men svindleren har hele tiden den hensikt å utnytte offeret økonomisk.

- Dette er en av de mest ondsinnede formene for svindel vi ser, sier Einar Brekken.

- Vi har sett en tidobling i antallet saker de siste årene, og i flere tilfeller vi har jobbet med har disse proffene bedratt sine kjære for alt fra 300 000 kroner og opp mot en million, opplyser Rikard af Sandeberg fra Affinion.

BankID er nøkkelen 

I de bedragerisakene der tyven har fått tak i BankID er beløpene høyest. Hvis en person får tilgang til din BankID får vedkommende fri tilgang til å gjøre transaksjoner med store økonomiske konsekvenser.

- BankID er nøkkelen til identiteten din. Vi har sett folk kjøpe eiendommer og overføre store pengesummer. Andre har tatt opp forbrukslån i sin uvitende partners navn eller partnerens nærmeste familie, sier Rikard af Sandeberg.

Tegn på ID-tyveri

  • Du mottar informasjon om at noen har gjort en kredittsjekk på deg uten at du vet årsaken. 
  • Du mottar informasjon om at du er innvilget en kredittramme du ikke har bedt om. 
  • Du mottar telefoner, post eller e-post om varer du ikke har kjøpt eller bestilt. 
  • Du mottar varsel om adresseendring. 
  • Du mottar varer eller fakturaer for varer du ikke har bestilt. 
  • Du oppdager ukjente transaksjoner på kredittkort eller bankkort. 

Våre forsikringer