Bedrift

Dette er pensjonsvinnerne og -taperne – hvordan ligger du an?

Pensjonistpar med individuell pensjonssparing (IPS) rundt frokostbordet

Selv om du har god lønn i dag er du ikke garantert det samme den dagen du blir pensjonist. 
Hvor gode pensjonsavtaler de ulike bransjene har varierer mye. Det betyr at forskjellene i utbetaling når du blir pensjonist kan bli svært store. 

- Det er helt klart noen bransjer som utpeker seg med gode pensjonsordninger, men det er også store forskjeller innad i de ulike bransjene. Alle må derfor sette seg godt inn i hvilken pensjonsavtalene de har gjennom arbeidsgiver, slik at de kan tilpasse sin private sparing, sier pensjonsekspert hos Frende Forsikring, Rune Danielsen. 

Dette er vinnerbransjene

Flere undersøkelser har det siste året sett på hvilke bransjer som har de beste og dårligste pensjonsordningene. Funnene varierer litt, men trenden er den samme i alle undersøkelsene. Noen bransjer har ganske enkelt bedre pensjonsordninger enn andre. 

- Generelt kan vi nok si at olje- og gass-, energi- og finansbransjen skiller seg ut med de de beste pensjonsordningene, sier Danielsen.

Rune Danielsen, pensjonsekspert i Frende Forsikring
- Sett deg godt inn i hvilken pensjonsavtale du har gjennom arbeidsgiver. Det er pensjonsekspert Rune Danielsen sitt klare råd.

Flere av disse bransjene har ordninger hvor innskuddspensjonen er på over fem prosent. I tillegg er det ikke uvanlig at de har en høyere toppsparing for de med en lønn på over 7,1 G.

- Det er flere grunner til at disse bransjene har gode ordninger, men mye av det handler nok om å tiltrekke seg og beholde de beste hodene. Flere av selskapene i disse bransjene opplever at det er tøff konkurranse om de dyktigste medarbeidere. Det å kunne friste med gode pensjons- og forsikringsordninger kan være det som får vektskålen til å vippe i riktig retning, sier Danielsen. 

Store forskjeller

Langt fra alle bransjer kan skilte med en sparesats fra fem prosent og oppover. En rekke bransjer ligger i sjiktet under, med en sparing på mellom fire og fem prosent. Eksempel på bransjer som ligger i dette sjiktet er konsulent, næringsmiddelproduksjon og helserelaterte yrker. 

- For bransjer som opererer med pensjonsavtaler på dette nivået er det heller ikke like vanlig at de har et sparetillegg for de som tjener over 7,1 G, sier Danielsen. 

Butikk-, renhold- hotell- og frisørbransjen har normalt en minimum pensjonsordning. Det vil si at arbeidsgiver setter av to prosent av lønnen til fremtidig pensjon. 

Kan bli dyrt

Konsekvensene av å havne i en bransje med dårlig pensjonsordning kontra det å havne i en bransje hvor pensjonsordningen er god kan fort bli store. 

- To personer med lik lønn kan ende opp med helt forskjellig pensjon, bare fordi de valgte bransjer med ulike pensjonsavtaler, sier Danielsen. 

Begynner du for eksempel å jobbe i en bransje der innskuddspensjonen er på to prosent kan du dersom du i dag har en lønn på 520 000 kroner forvente en pensjon på arbeidsgiver på knappe 83 000 kroner. Pensjon fra folketrygden kommer i tillegg. Går du til en arbeidsgiver hvor spareprosenten er syv prosent kan du tilsvarende forvente en årlig pensjon fra arbeidsgiver på 290 000 kroner. 

- Forskjellen er altså betydelig. Det er derfor viktig at du som ansatt er bevisst på hvilke pensjonsavtaler arbeidsgiveren din har, sier Danielsen.

Forutsetningen for regnestykket er at du er 25 år og at du tar ut pensjon i en tiårsperiode fra du er 67 til 77 år. 


Vil spare mer

Interessen for pensjon er økende og Frendes pensjonsundersøkelse fra 2018 viser at to av tre ansatte i privat sektor er interessert i å øke sparesatsene, og at de er interessert i at årets lønnsoppgjør kommer som økt sparing til pensjon eller som en kombinasjon av lønn og pensjon. 

- Undersøkelsen viser også at mange også er interessert i å få til et spleiselag om pensjon med arbeidsgiver.

- Fokus på pensjon er med andre ord økende. Som arbeidsgiver er det å sørge for en god pensjonsavtale kanskje noe av det viktigste du gjør for medarbeiderne dine, sier Danielsen. 

Våre bedriftsløsninger