Tips og råd

Pass på pensjonen når du bytter jobb

Kvinne ønskes velkommen til jobbintervju
Rundt 17 prosent bytter jobb hvert år. Enda flere vurderer det. Selv om en ny arbeidsgiver kanskje frister med høyere lønn er det langt fra sikkert at andre ansattgoder er bedre. Totalen kan faktisk bli dårligere. 

- Å bytte jobb uten å sette seg inn i hvilken pensjonsavtale din nye arbeidsgiver har kan på sikt bli et kostbart valg, sier pensjonsrådgiver hos Frende Forsikring, Hanne Melingen. 

Det er mange grunner til at vi velger å skifte jobb. Nye muligheter, personlig utvikling og lønn spiller ofte en avgjørende rolle. Pensjon er det ikke like mange som tenker på når de bytter jobb. 

Men heldigvis får stadig flere opp øynene for viktigheten av å sette seg inn i hvilken pensjonsavtale den nye arbeidsgiveren har. 

- Forskjellen på en god og mindre god pensjonsavtale kan virke marginal i dag, men den dagen du pensjonerer deg vil det utgjøre en stor forskjell. Problemet er bare at da er det for sent, sier Melingen.

Tredobler pensjonen med en god avtale

For å illustrere hvor store forskjellene kan bli har de som jobber med forsikringsmatematikk hos Frende regnet på forventet pensjon basert på ulike forutsetninger. 

Er du en pensjonsvinner?

La oss si at du er 45 år og at du blir del av en innskuddspensjonsavtale for første gang i dag. Med en lønn på 520 000 kroner og en sparesats på to prosent (minimumsavtale), kan du se frem til en årlig pensjon fra arbeidsgiver på rundt 30 000 kroner. 

Økes derimot sparesatsen til syv prosent vil den årlige pensjonen kunne tredoble seg og bli over 100 000 kroner. Pensjon fra folketrygden kommer i tillegg og vil med en lønn på 520 000 kroner ligge på cirka 250 000 kroner. Samlet pensjon blir dermed enten 280 000 hvis du har en minimumsordning eller 350 000 hvis du har en pensjonsavtale på syv prosent.  

- Hvis du vil opprettholde forventet kjøpekraft når du blir pensjonist er det derfor avgjørende at du sjekker opp i hvilken avtale din nye arbeidsgiver tilbyr, slik at du vet hvor mye du eventuelt må kompensere med egen sparing, sier Melingen. 

Hanne Melingen, pensjonsekspert Frende Forsikring
Hanne Melingen i Frende Forsikring mener folk må bli flinkere til å sjekke pensjonsordningen hos sin potensielt nye arbeidsgiver før de bytter beite.

Størst fall for de høytlønnede

Hvilke konsekvenser får det for pensjonen din hvis du som 45-åring får et betydelig lønnshopp? La oss si at du går fra en lønn på 520 000 kroner til 900 000 kroner. Forutsetningene er de samme, altså at du ikke har vært del av en innskuddspensjonsavtale tidligere. 

Med en minimumsavtale på to prosent kan du forvente en årlig pensjon på vel 50 000 kroner, i tillegg til det du får fra folketrygden. Tilbyr arbeidsgiver i stedet en pensjonsordning på syv prosent vil du kunne få en årlig pensjon på vel 180 000 kroner. For de med de aller beste ordningene, hvor det også tilbys et tillegg på 18,1 prosent på lønn over 7,1 G, vil årlig pensjon fra arbeidsgiver kunne bli på vel 285 000 kroner. Altså 235 000 kroner mer enn hva en minimumsordning vil gi i årlig pensjon.

- Dette viser at for høytlønte, så kan overgangen til pensjonstilværelsen bli ekstra krevende dersom pensjonsavtalen til arbeidsgiver er en minimumsordning, sier Melingen. 

Inntektsfallet som arbeidstakere i denne lønnsgruppen vil oppleve som pensjonister vil være mye større enn for de som har hatt lavere inntekt. Ergo er det spesielt viktig for denne gruppen arbeidstakere at de sparer selv, eller at de får gode avtaler gjennom arbeidsgiver, sier Melingen. 

- Uansett om du har lav eller høy lønn, pensjon er lønnen du skal leve av den dagen du slutter å jobbe. Forhandlinger rundt dette bør derfor være en naturlig del av gjennomgangen av lønns- og ansattbetingelser med bedriften din, sier Frende sin pensjonsekspert. 

Våre forsikringer