Bedrift

Seiltur til Skottland ble starten på gründereventyret

Magne Bratseth, Hiernagla brenneri.jpg
På en seiltur til Skottland ble drømmen om å produsere sin egen whisky hjemme i Sveio til. Fire år senere lå første ladning kvalitetswhisky til lagring. 

For oss i Frende er det viktig å kunne hjelpe gode gründerbedrifter. Her kan du lese hvordan Magne Bratseth og de andre gründerne bak Hiernagla brenneri gjorde det, og hvordan Frende kunne bidra til at drømmen ble oppfylt. 


Fokuserer på kvalitet

Den nevnte turen til Skottland ble gjennomført i 2016. Nabolandet på andre siden av Nordsjøen har lange tradisjoner for whiskyproduksjon, og nesten i hver eneste landsby er det et lokalt brenneri.

- Fellestrekkene mellom Skottland og Norge er mange, med unntak av brennerikulturen. De naturgitte forutsetningene er de samme, og vi begynte derfor å leke med tanken om å gjøre noe lignende hjemme, sier Bratseth. 

Etter å ha tygget litt på det, bestemte de seg for å realisere drømmen. De gikk i gang med byggingen av et eget bryggeribygg, importerte destilleringsutstyr fra Spania og eikefat fra USA. De reiste også på studieturer til Skottland for å sette seg grundig inn i produksjonsprosessen.

- Nå ligger første whiskyladning på fat, noe den skal gjøre i minimum tre år før den er klar for markedet. Målet er å produsere 10 000 liter singel malt whisky i året, sier Bratseth. 

Whisky-fat hos Hiernagla brenneri.jpg
Whiskyen til Hiernagla står på på flotte fat i brenneriet.

Mens de venter vil de også produsere mindre volum av andre typer brennevin, som akevitt og gin. 

- Ambisjonen vår er enkel. Vi skal produsere godt, lokalt, håndverksbrennevin, sier gründeren. 


Med Frende på laget 

For å sikre at driftsbygningen tilfredsstilte alle krav tok de kontakt med oss i Frende og kom kjapt i tett dialog med riktige rådgivere. 

- Helsedirektoratet har en del krav til bygg av denne typen. Vi hadde derfor tett dialog med Frende både for å tilfredsstille krav og for å vite at bygget ville bli forsikret, sier Bratseth. 

Som gründer er det viktig å forsikre investeringene dine, slik at du ikke risikerer at pengene går tapt sammen med gründerdrømmen hvis du møter på uforutsette utfordringer. For brennerigründerne handler dette om investeringer både i bygg og utstyr.

- Vi hadde hørt om Frende fra fornøyde privatkunder og tok kontakt med dem. Som bedrift har vi også fått god hjelp og derfor har vi utvidet med yrkesskadeforsikring hos Frende, sier Bratseth.


Voksende marked

De siste årene har det dukket opp flere lokale, småskala, brennerier. Disse føyer seg inn i en trend hvor lokal produksjon av både matvarer og drikke står stadig sterkere. Ifølge Bratseth finnes det i dag mellom 10 og 15 slike lokale brennerier i Norge. 

- Brenneriene har ulike satsingsområder. Vi forsøker å finne vår nisje og er overbevist om at det er plass til en aktør som oss i dette markedet, sier gründeren. 

Våre forsikringer