Tips og råd

Pass på rørene dine når frosten kommer

Vask med frostskade

Mange hytteeiere får vannskader på feriestedet etter kulde og frost. 

Hver vinter skjer denne typen skader, men det er grep du kan ta for å forberede hytta. 

Sett på varme og følg med

Frostskader oppstår oftest når rom utsettes for kald trekk eller mangler tilstrekkelig oppvarming, slik at rørene fryser og i verste fall sprekker. 

Sett på litt varme for å hindre frostskader, og følg med på rørledninger, spesielt der rørene ligger utsatt til.

Alle kan og bør gjøre en egeninnsats for å begrense skader som følge av frost. Det står også i forsikringsavtalen din.

Vi ser også mange utvendige rørledninger som fryser som fører til at folk mister vannet.

Mange og dyre vannskader

I tillegg til skader som skyldes frostsprengte rør, utgjør skader som skyldes manglende ettersyn eller manglende utskifting av vannrør, kloakkrør eller andre installasjoner en stor andel av skadene. 

Vannledningsskader skjer ofte enten som følge av byggeslurv like etter de er installert, eller etter rundt 30 års bruk. 

En stor del av rørene i eldre boliger blir ofte beskrevet som tikkende vannbomber. Vi opplever ofte at gamle vannrør, varmtvannsberedere og morkne slangeforbindelser ryker og vannspruten står. 

Forsikringen dekker ikke alt

Det er rørbrudd, vanninntrengning fra terreng og plutselige, uforutsette lekkasjer eller oversvømmelser som typisk er dekket på forsikringen.

Skader etter langvarig vannsøl som følge av dryppende kraner eller dusjing er ikke dekket på forsikringen. På standard forsikringsdekninger er heller ikke søl, kondens, utette tak og vegger eller dårlig drenering inkludert.

Sju tips mot frost- og vannskader 

  • Ha varme på i alle rom med vannførende rør
  • Isolèr rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, golv og tak.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger. 
  • Ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C. 
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.  
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Steng hovedstoppekranen om du skal være borte. 

Kilde: Sintef/Frende

Slik tiner du frosne rør

  • Når du tiner rør skal hovedstoppekranen være stengt. Heving av romtemperaturen er ofte den enkleste metoden for å tine frosne rør. Hårføner og vifteovn kan brukes ved å rette luftstrømmen mot rørene.
  • Konsentrert oppvarming må skje under forsvarlig tilsyn. Husk brannfaren i rotete og støvete rom, og at bruk av åpen ild ikke er tillatt. Ha slukkeutstyr tilgjengelig. 
  • Etter opptining åpnes hovedstoppekranen forsiktig mens rørene kontrolleres mot lekkasjer. 

Kilde: Sintef

Våre forsikringer