Aktuelt

Slik vinterlagrer du båten

Båt på henger på land
De fleste tar båten sin på land for vinterlagring. Slik sikrer du den og slik hjelper forsikringen deg hvis noe skjer. 

Naust, hjemme i hagen eller leid lagringssted er klassiske lagringsplasser. Noen lagrer i båthenger og andre i en såkalt båtkrybbe. Felles for dem alle er at båten er på land, noe som reduserer risikoen for skader. Når båten står trygt på land slipper du å risikere synkeskade, og du kan sove bekymringsløst gjennom høststormene. 

Båtforsikringen hos oss gjelder enten du lagrer båten ute eller inne. Du får da rabatt på forsikringen hvis du har båt med motor eller seilbåt. Høyest rabatt får du når båten lagres inne, vekke fra vind og vær.

Dette er de typiske skadene 

Visste du at...?

Hvis du har organisert vakthold der du lagrer båten din får du rabatt på forsikringen.

Selv om båten din står tryggere på land enn på vann i vinter er det viktig at du holder et øye med den. Hvis båten står ute i vinden kan kalesjen eller presenningen ryke. 

En annen typisk vinterskade vi ser er at gjenstander treffer båten. Det kan skade skroget eller knuse ruter. 

Snømengder kan også bli tungt å bære for presenningen, og bør fjernes for å sikre båten. 

Husk at båten kan velte i vind og vær. Da kan det komme vann inn, og det er viktig å fjerne før det gjør skade. 


Forsikring under vinterlagring

Hvis du har kaskoforsikring dekker forsikringen hos oss skader som oppstår under løft og lagring av båten din ute og inne. Skader under transport til og fra vinterlagring er også dekket med kaskoforsikring. 

Før du forlater båten for vinteren er det viktig at du låser inn eller bolter fast ting som kan friste båttyven. For eksempel utenbordsmotor, hekkaggregat, løst båtutstyr og andre ting du eier. 

Du kan bruke varmekilder der du lagrer båten din, men husk at varmekilder kan forårsake brann, spesielt hvis den ikke brukes riktig. For eksempel skal en vifteovn aldri brukes uten tilsyn. Følg alltid bruksanvisningen. Hvis det blir brann og du har vært uaktsom, kan du få avkortning i skadeoppgjøret. 


Husk dette før du tar båtfri

  • Gi båten din en god vask. Kjør gjennom med ferskvann og følg alltid instruksjoner og anbefalinger fra produsenten. 
  • Ved opplag må båten støttes opp og tildekkes slik at den kan klare værpåkjenninger. 
  • Hvis båten din står i en krybbe, sjekk at underlaget er stabilt og godt.
  • Ikke oppbevar personlige ting og verdigjenstander i båten gjennom vinteren. 
  • Ta med deg det som ikke er fastmontert. 
  • Ha jevnlig tilsyn med båten gjennom vinterlagringen slik at du oppdager eventuelle skader tidlig. 

Våre forsikringer