IT og teknologi

Tiltrukket av DevOps

Kjell Iver1.JPG
- Vi vil jo helst levere forbedringer og ny funksjonalitet daglig, sier Kjell Iver Breistøl. 

I dag er han løsningsarkitekt, men han begynte å jobbe i Frende som systemutvikler i mai i 2014. Før han kom hit hadde han hatt følerne ute en stund, han følte at han sto i stampe i jobben han hadde, og han hadde hørt mye positivt om teknologiene og det faglige fokuset hos Frende. 

- Jeg visste at Frende hadde kommet langt med DevOps, et utviklingsområde jeg var opptatt av og som jeg jobbet med på den tiden, forteller Kjell Iver. 


Som natt og dag 

Han var vant til at ting tok tid. På sin forrige arbeidsplass måtte han gjerne sette av tre dager for å gjøre en oppdatering for en kunde, og tilbakemeldinger fikk han bare tre til fire ganger i kvartalet. 

- Hos Frende var mentaliteten en helt annen. Her trykket vi bare på en knapp, og så kom det ut ny funksjonalitet til brukerne. Feedback fikk vi hele tiden. 

DevOps var en heftig snakkis blant teknologer på denne tiden, og i Frende hadde vi fått dette på plass allerede i 2012. Vi hadde utviklet ConDep, en programvare skreddersydd for formålet, vi hadde endret fokus, og vi hadde brukt mye tid og energi på å få det på plass. 

- Det kostet nok både blod, svette og tårer, men når det først var innført, så tror jeg ikke at noen ville gått tilbake til slik det var før. 


Et smidig grunnlag 

Innføringen av DevOps var også med på å legge grunnlaget for den smidige tankegangen og metodikken vi jobber etter i dag. 

- DevOps og smidig går hånd i hånd. Å være i stand til å levere funksjonalitet på løpende bånd, er en forutsetning for å klare å være smidig, forteller Kjell Iver. 

- Vi klarer ikke å endre oss raskt hvis vi ikke får hyppige tilbakemeldinger, og for å få hyppige tilbakemeldinger, må vi, uten å bruke for mye ressurser, slippe ny funksjonalitet kontinuerlig. Det går i loop. Å være smidig handler om å reagere på endringer, og da er vi avhengig av kontinuerlig feedback. 


Pådriver 

Fagligheten står fortsatt i fokus hos Frende, og Kjell Iver er en av pådriverne for dette, både i og utenfor huset. Sammen med flere andre teknologer fra Frende er han med på å arrangørene vitale og oppgående Booster, Vestlandets største software-konferanse. 

- Vi har et sterkt miljø hos Frende, vi er interesserte og nysgjerrige, vi bryr oss om faget. Når du samler slike mennesker på et sted, får du en gjeng som har lyst til å være med på å lage konferanser, sier Kjell Iver. 

Våre forsikringer