Bærekraft

Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap

To ansatte med hver sin sykkel
Frende Forsikring er sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass. 

Over 50 indikatorer ligger til grunn for sertifiseringen og sykkelparkering, garderobefasiliteter, insentiver og ledelse er blant punktene som kartlegges. 

Det er Syklistenes Landsforening som sertifiserer Frende, og overrekker plakett som synlig bevis på at vi har lagt godt til rette for at ansatte på kan velge aktiv transport til jobb. 

Sykkelvennlig arbeidsplass

En tjeneste eid og driftet av Syklistenes Landsforening. Både private og offentlige arbeidsplasser kan bli sertifisert som sykkelvennlige og få rådgivning om tilrettelegging slik at flere velger sykkel til jobb - og råd om ytterligere tiltak og motivasjonsfaktorer arbeidsplassen kan satse på.

Sparer tid og penger

Frende-ansatte som sykler til jobb gjør det fordi det er sunt, de sparer tid, og de sparer penger, går det frem i en reisevaneundersøkelse som er gjennomført blant de ansatte. 

Også Sparebanken Vest som også har hovedkontor i Jonsvollkvartalet i Bergen og er største eierbank i Frende, er blant de 70 arbeidsplassene med i alt 25 000 ansatte som er blitt sertifisert som sykkelvennlige siden oppstarten i 2017.


Gode fasiliteter og tilrettelegging

Trygg parkering, garderobefasiliteter og mekkeplass. Frende-ansatte som velger å sykle til Jonsvollkvartalet har gode fasiliteter, og flere skal det bli. 

Utenfor hovedinngangen står det bysykkelstativ, i tillegg til flere stativer for vanlige sykler. Innendørs er det et eget oppvarmet parkeringsrom med plass til drøyt 150 sykler. Nå blir det også egen sykkelvask, egen mekkestasjon og kontakter for elsykler. 

Det er tilgang til garderober, dusjer og tørkeskap. Og i gangen utenfor garderobene kan ansatte henge fra seg skjorter som leveres tilbake renset og strøket, til rabatterte priser. 


Bærekraftig satsing

Sykkelsatsingen i Frende henger nøye sammen med bærekraftsprosjektet, hvor klima og bærekraft skal være integrert i Frendes aktiviteter. Alt fra miljøhensyn i gjenoppbygging etter brann, video- og skype for å redusere flyreiser, færre utskrifter og mindre matavfall er blant initiativene så langt. 

Våre forsikringer