Aktuelt

24. juli er sommerens største skadedato

Person på båre

Det er høysesong for reiseskader blant ferierende nordmenn og tirsdag kan det være lurt å være ekstra på vakt. I fjor var nemlig ingen dag mer skadeutsatt enn 24. juli. 

Det viser tall fra Frende Forsikring.

- Flere år på rad har 15. juli skilt seg stort ut, men i fjor var det den 24. som var den største skadedagen gjennom året, sier Petter Lassen, skadesjef i Frende Forsikring.

Forsikringsselskapene ser ofte en skadetopp på mandager i fellesferien. Det stemmer godt med skadedagen 24. juli i fjor

- Mange er på reise samtidig, det kan bli køer og forsinkelser. På denne datoen i fjor var det også betydelige forsinkelser hos enkelte flyselskap som nok spilte inn på det totale antallet skader, sier reiseskadesjefen.

Tidlig skadestart i sommer

Høysesongen for reiseskader er i juli og starten av august.

- I 2017 så vi imidlertid en økning i antallet skader allerede fra midten av juni. Så ble det en nedgang første uken i juli før det tok seg opp igjen resten av måneden. Toppen kom altså 24. juli, sier Frendes skadesjef.

Men det er ikke bare de som skal reise ut eller hjem som opplever skader på den store skadedagen.

- Mange skader oppstår også når folk er vel framme på feriestedet, eller på fritiden for de som ferierer hjemme, sier han.

Kjempehopp i forsvunne mobiler

Sykdom på reise og skader på reisegods er, sammen med forsinkelser, de største skadeårsakene i fellesferien for nordmenn på tur.

- Vi har mer enn 50 prosent flere skader i denne perioden enn ellers i året. Spesielt ser vi en økning av forsvunne mobiltelefoner i juli måned. Det forsvinner dobbelt så mange mobiler denne måneden som i vinterhalvåret. Tyveriskader har også en like klar topp i juli, sier skadesjefen.

Unge bør være ekstra forsiktige

En undersøkelse utført av Respons Analyse for Frende Forsikring viser at unge under 30 år har reist uten gyldig reiseforsikring tre ganger så ofte som resten av befolkningen det siste året. De unge bør derfor være ekstra påpasselige på den store skadedagen.

- Å reise uten reiseforsikring er et sjansespill vi ikke anbefaler noen å begi seg ut på. Det er farlig å reise forsikringsløs uansett alder, men når vi tillegg vet at de unge statistisk sett er fire ganger mer utsatt for skade på reise blir det ekstra viktig å minne om dette til de yngre reisende, sier Lassen.

Rekorddyre sommerferier

Tall fra FINN reise viser at samtlige respondenter sier de skal på sommerferie i 2018. 70 prosent skal reise utenlands, mens 61 prosent skal på ha ferie i Norge.

- Jeg tror nesten aldri vi har opplevd at alle respondentene på en reiseundersøkelse vi har gjennomført svarer at de skal reise bort på sommerferie, sier Terje Berge, kommersiell direktør for FINN reise i en pressemelding.

Vi bruker også mer penger på ferie enn noen gang. Tall fra Virke Reise viser at nordmenns feriebudsjett har økt fra 40 200 til 40 650 kroner denne sommeren.

Skadeantall og total erstatningssum er stigende fra 2017. Det viser tall fra Finans Norge.

- I fjor leverte nordmenn 320 000 skademeldinger etter reise. For tredje året på rad kom erstatningene på over to milliarder kroner, sier Petter Lassen.

Våre forsikringer