IT og teknologi

Prodsetter 22 ganger hver dag

Håkon.JPG

Alle veier fører til Rom, men noen veier er mer effektive enn andre. 
I Frende jobber vi med DevOps og det som kalles continuous deployment (kontinuerlig utrulling). Det vil si at vi ikke venter, men at vi prodsetter når vi er klare. Og det er vi gjennomsnittlig 22 ganger om dagen. 

- Det er et høyt tall for en bedrift på størrrelse med oss, sier Håkon Lerring, systemarkitekt og teamleder for infrastruktur hos Frende. 

- Tallet gjenspeiler alle endringene vi gjør, fra bittesmå til store. Vi kan for eksempel gjøre en liten kodeendring, teste, se at den fungerer, og så gå i produksjon. Den store dagen 

Den tradisjonelle måten - kalt fossefallsmetoden - er å jobbe mot lanseringsdagen, dagen alt skal være ferdig og klar for utrulling. Dette er fortsatt den foretrukne måten å jobbe på for mange, men for oss er det mest hensiktsmessig og klokt å gjøre det på en annen måte. Vi ønsker å være tettest mulig på prosessene og endringene vi utfører. 

- Jeg har hørt skrekkhistorier om den store dagen, sier Håkon. 

- Det er den ene helgen i året alle er på jobb. Det går med litervis med kaffe, og eskene med takeaway-pizzaer blir levert i stabler. Alle sjekker at alt fungerer, men det oppstår alltid feil, og så ender du opp med å måtte jobbe den påfølgende helgen også. 

Når vi jobber med store, komplekse systemer der ulike elementer påvirker hverandre og er i stadig bevegelse, er vi avhengige av raske tilbakemeldinger for å kunne gjøre endringer. Bugs oppdages gjerne først når brukerne tar i bruk systemene, og da er det viktig at vi raskt klarer å finne feilen. 

- Vi skal jo finne årsaken til problemene, og det er ikke lett hvis problemet ligger i en liten endring vi har glemt at vi gjorde for tre måneder siden, sier Håkon. 

- Når vi prodsetter flere ganger om dagen, har vi rett og slett bedre kontroll. Vi er hele tiden tett på prosessen. Dette stiller selvsagt store krav til både utviklere og testere, men gevinsten er stor. Gjør vi en liten endring, får vi raskt tilbakemelding om endringen fungerer eller ikke, og da kan vi gå raskt tilbake og gjøre en ny endring. 


Følger utviklingen 

Vi bygger, vedlikeholder og endrer systemene litt og litt om gangen, og vi slipper å vente til den neste store dagen før vi kan sette i gang. Den tradisjonelle måten å jobbe på har sin naturlige og historiske forklaring. Før var det nødvendig å skrive ut systemene på disketter og CD-plater. Endringer var derfor ofte tungvinte og kostbare å få til. 

Heldigvis har utviklingen ført til nye muligheter, og den utviklingen er vi med på. 

- I dag er det ingen ekstra kostnader forbundet med å være kontinuerlig i produksjon, sier Håkon. 

Våre forsikringer