Bedrift

Derfor bør du ikke stole blindt på arbeidsgiveren din

Fortvilet mann foran PC
3 av 10 sjekker ikke pensjonen sin fordi de stoler på arbeidsgiver. Samtidig har 364 000 ansatte den dårligste pensjonsavtalen loven tillater, med to prosent sparing. 

Bare 4 av 10 i Frendeundersøkelsen sier at de har sjekket hvilke pensjons- og forsikringsordninger de har. Det kan straffe seg og bli til en ubehagelig overraskelse. 

Mange har for eksempel planer om å selge huset og flytte i leilighet, men med lav pensjon kan du fort ende med å ta opp lån og bruke mye av pensjonen til å betale gjeld. Derfor er det viktig at du sjekker hva du får utbetalt og tar stilling til om det er nok. Hvis svaret er nei, kan du spare selv.

Tenk pensjon tidlig 

Jo tidligere du tar stilling til dette, jo mer rom er det for å ta grep. Dette gjelder spesielt hvis du har høy lønn eller jobber redusert. Da kan du bli overrasket når du sjekker hva du faktisk får gjennom folketrygden. 

Derfor sjekker vi ikke pensjonen vår

  • Jeg synes det er vanskelig (40 prosent)
  • Jeg stoler på arbeidsgiveren min (31 prosent)
  • Jeg bryr meg ikke (15 prosent)

Arbeidsgiver slipper billig unna

Ofte vil arbeidsgiver holde kostnadene nede. Hvis det ikke er oppmerksomhet rundt ansattgoder som pensjon og forsikring på arbeidsplassen kan de slippe billig unna. Dessverre er det også oftere slik at ansatte med gode ordninger vet om disse, mens de som har dårlige ikke vet det. 

Bedrifter med gode ordninger bruker gjerne ressurser på å fortelle sine ansatte om det. De bruker også ansattgodene i rekruttering og for å beholde de beste folka.


2 av 3 ønsker økt sparing

Selv om mange ikke har kontroll over hva de har gjennom jobben blir folk mer bevisste. 2 av 3 spurte i Frendeundersøkelsen sier at de ønsker økt sparing til pensjon i neste lønnsrunde. 

En undersøkelse fra konsulentselskapet Mercer viser at stadig flere bedriftsledere planlegger å øke sparingen til sine ansatte i nærmeste framtid. 

Her sjekker du pensjonen din

Får ikke nok info på jobben 

Undersøkelsen spurte om folk føler de får nok info om pensjonsordningen fra arbeidsgiver. Her svarer hele 47 prosent at de ikke får nok info eller at de ikke får info i det hele tatt. Syv prosent mener de får nok info, men de gidder ikke å lese det de får.

Alle som er ansatt et sted får et forsikringsbevis hvert år, enten som brev eller i nettpostkassen, men det er tydeligvis ikke nok. Her kan arbeidsgivere være mer proaktive. 

De unge våkner

De unge er nesten like flinke til å sjekke jobbpensjonen som de eldre

  • 18-29 år: 55 prosent 
  • 30-39: 60 prosent 
  • 40-49: 58 prosent 

Ta pensjonssjekken 

  • Hvor mye sparer arbeidsgiveren til pensjon for deg?
  • Hvor stor andel av sparingen din er i aksjefond? Hvis det er mange år til du skal gå av er det lurt å ha høy andel sparing i fond.
  • Hvor mye får du utbetalt fra folketrygden og arbeidsgiver? Er dette nok for deg til å leve på som pensjonist?
  • Er svaret i punktet over nei? Vurder egen sparing.

Ta denne sjekken i dag, så finner du fort ut om dekningene du har holder når du blir pensjonist. 

Våre bedriftsløsninger