Om Frende

Norgescupen i skyting blir til Frende Cup

Norgescupen til til Frende Cup

Nå skifter Norgescupen i baneskyting, stang- og felthurtigskyting navn til Frende Cup.

Frende Forsikring er samarbeidspartner til Det frivillige Skyttervesen, den største praktiske frivillige støtteorganisasjonen til Forsvaret. Når Norgescupen nå blir Frende Cup, er det første gang Det frivillige Skyttervesen inngår en avtale knyttet til den nasjonale konkurransen i baneskyting samt stang- og felthurtigskyting.

Viktig inntekt

Det frivillige Skyttervesen (DFS) har inngått en sponsoravtale med Frende Forsikring, og Norges Skytterstyre ser på sponsoravtalen som viktig med tanke på markedsføring av samarbeidsavtalen mellom Frende og DFS. Avtalen bidrar også til å finansiere organisasjonens utgifter med Norgescupen.

- Avtalen viser at Frende Forsikring ønsker en større satsing på DFS framover. På sikt mener vi at avtalen blir svært viktig for organisasjonens markedsinntekter. Avtalen er et tillegg til den samarbeidsavtalen organisasjonen allerede har med Frende Forsikring, sier generalsekretær Jarle Tvinnereim i DFS.

Kjenner skytterlagene

Det frivillige Skyttervesen består av rundt 850 skytterlag over hele landet, og 137 000 medlemmer. Frende jobber tett med DFS sentralt, har unik kompetanse på den sentrale ansvarsforsikringen og kunnskap om behovet hos skytterlag og medlemmer.

- Ingen kjenner skytterlagene som Frende, sier partneransvarlig i forsikringsselskapet, Eirik Olsen Engen. 

- For Frende er samarbeidet med DFS et langsiktig og svært viktig samarbeid. Vi er stolte av at vi nå i felleskap etablerer Frende Cup. Dette vil være med på å bidra til at samarbeidet blir enda bedre kjent hos medlemmene, noe som kan bidra til gode inntekter for DFS og være med å fremme positive aktiviteter for medlemmene, sier Eirik Olsen Engen i Frende.

Våre forsikringer